Zmiana lokalizacji Poradni Neonatologicznej i Ginekologiczno-PołożniczejSzanowni Państwo,
informujemy o tymczasowym przeniesieniu Poradni Neonatologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej do pomieszczeń  Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi ( BCU)  - Pawilon "A" II piętro. 
Godziny przyjęć pozostają bez zmian.