Odwiedziny chorych w szpitaluINFORMACJA
dotycząca odwiedzin w Szpitalu


 
 
Od 5 lipca 2021 roku zostały wznowione odwiedziny chorych przebywających w oddziałach szpitalnych z zachowaniem reżimu epidemiologicznego według poniższych zasad:
 
 
  • Odwiedziny chorych tylko w godzinach od 15.00-17.00
 
  • Czas odwiedzin jednej osoby do jednego pacjenta wynosi maksymalnie 15 minut.
 
  • Osoba odwiedzająca musi mieć założoną maskę ochronną i przed wejściem do oddziału musi zdezynfekować ręce.
 
  • Jednoczasowo w danej sali może przebywać jedna osoba odwiedzająca, niezależnie od liczby leżących pacjentów.