Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony Dokumenty
22.07.2020 30.07.2020 Dostawa warzyw i owoców
3810/50/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

16.07.2020 24.07.2020 Dostawy wyrobów medycznych
3810/48/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

16.07.2020 27.07.2020
24.07.2020
Dostawa artykułów biurowych
3810/49/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

15.07.2020 18.08.2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
3810/47/2020

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 1

SIWZ - zmiana
Załącznik do zmiany siwz

08.07.2020 20.07.2020 Dostawa sprzętu komputerowego
3810/46/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

06.07.2020 14.07.2020 Dostawy odczynników laboratoryjnych
3810/45/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

02.07.2020 10.07.2020 Dostawy źródła promieniowania Ir-192 wraz z usługą serwisową
3810/44/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

01.07.2020 09.07.2020 Dostawa mięsa i wyrobów z mięsa oraz artykułów mrożonych
3810/43/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

23.06.2020 07.07.2020
01.07.2020
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
3810/42/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana 2
SIWZ - zmiana 3

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

23.06.2020 01.07.2020 Usługa serwisu technicznego aparatury medycznej
3810/40/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

18.06.2020 24.07.2020 Dostawa sprzętu medycznego
3810/39/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Załącznik do odpowiedzi

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

18.06.2020 25.06.2020 Dostawa warzyw i owoców
3810/41/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

04.06.2020 19.06.2020
17.06.2020
15.06.2020
Wykonanie implantu 3D kości miednicy
3810/38/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana 2

SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana 2

Załącznik nr1

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

29.05.2020 02.07.2020 Dostawa produktów leczniczych
3810/35/2020

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

SIWZ - zmiana
Załącznik Nr1 - zmiana
SIWZ - zmiana 2

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcie

Wynik postępowania

28.05.2020 15.06.2020
12.06.2020
08.06.2020
Odbiór odpadów komunalnych
3810/37/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana 2

SIWZ
SIWZ - zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

27.05.2020 10.06.2020
05.06.2020
Dostawa odzieży medycznej i roboczej
3810/33/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

21.05.2020 29.05.2020 Dostawa warzyw i owoców
3810/36/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

20.05.2020 28.05.2020 Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów ablacji serca
3810/34/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

11.05.2020 22.05.2020
19.05.2020
Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
3810/32/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana 2
Ogłoszenie - zmiana 3

SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana 2

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

Unieważnienie czynności wyboru oferty w zakresie części nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1

08.05.2020 19.05.2020 Dostawa nabiału
3810/31/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania

05.05.2020 15.05.2020 Dostawa pieczywa
3810/30/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

27.04.2020 11.05.2020
05.05.2020
Dostawa odzieży i obuwia medycznego i roboczego
3810/24/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

24.04.2020 29.05.2020 Serwis tomografu komputerowego
3810/23/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

23.04.2020 08.05.2020
06.05.2020
04.05.2020
Usługa odbioru odpadów
3810/29/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana 2

SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

22.04.2020 04.05.2020 Dostawa materiałów szewnych
3810/28/2020

Ogłoszenie

SIWZ
Załączinik Nr 1

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2
Załącznik do odpowiedzi 2

Odpowiedzi na pytania 3

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

22.04.2020 06.05.2020
05.05.2020
30.04.2020
Dostawy materiałów do sterylizacji i artykułów medycznych jednorazowego użytku
3810/25/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie zmiana
Ogłoszenie zmiana 2

SIWZ
SIWZ zmiana

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

21.04.2020 29.04.2020 Dostawy materiałów do diagnostyki mikrobiologicznej
3810/27/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 2
14.04.2020 22.04.2020 Dostawa warzyw i owoców
3810/26/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

09.04.2020 20.04.2020
17.04.2020
Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic jałowych
3810/22/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana
Załącznik Nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

09.04.2020 22.04.2020
17.04.2020
Usługa odbioru odpadów
3810/21/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana2

SIWZ
SIWZ - zmiana

Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

09.04.2020 14.05.2020 Dostawa produktów leczniczych
3810/20/2020

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania w zakresie zadania 27

Wynik postępowania

07.04.2020 17.04.2020 Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów
3810/19/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

26.03.2020 03.04.2020 Dostawy produktów leczniczych
3810/17/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania w zakresie części nr 1,2,4,6,7,8

Wynik postępowania w zakresie części nr 3,5

23.03.2020 04.05.2020
24.04.2020
Dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku
3810/16/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana
Ogłoszenie-zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana
Załącznik Nr1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2 wraz z modyfikacją odpowiedzi nr 1

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania w zakresie części nr 1,8,10,13

Wynik postępowania w zakresie części nr 2,3,4,5,6,7,9,11,12

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 9

Zawiadomienie o wyniku w zakresie części nr 9

20.03.2020 06.04.2020
31.03.2020
Dostawa papierowych artykułów higienicznych
3810/18/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

13.03.2020 23.03.2020 Dostawa warzyw i owoców
3810/15/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

28.02.2020 11.03.2020
10.03.2020
Dostawa wyrobów medycznych
3810/14/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana 2
Ogłoszenie - zmiana 3

SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana 2

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

25.02.2020 03.04.2020
30.03.2020
Dzierżawa mammografu przez okres 7 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz zakup mammografu po upływie terminu dzierżawy
3810/13/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ

Informacja o wniesieniu odwołania

Treść odwołania

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

SIWZ-zmiana

SIWZ-zmiana 2

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

24.02.2020 05.03.2020
04.03.2020
Dostawa wyrobów medycznych-system próźniowy
3810/12/2020

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana

Załącznik Nr 1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

13.02.2020 21.02.2020 Dostawa warzyw i owoców
3810/11/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

11.02.2020 21.02.2020
19.02.2020
Przetarg nieograniczony: dostawy materiałów opatrunkowych
3810/9/2020

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

11.02.2020 21.02.2020 Dostawa środków piorących i dezynfekcyjnych
3810/10/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

06.02.2020 21.02.2020 Przetarg nieograniczony – Robota budowlana: Wykonanie instalacji klimatyzacji
3810/8/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

03.02.2020 06.03.2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
3810/5/2020

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załącznik 1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

Unieważnienie - zadanie 11
Unieważnienie - zadanie 13

Wynik postępowania w zakresie zadania 11 i 13

9.01.2020 10.02.2020
06.02.2020
Dostawa artykułów spożywczych
3810/7/2020

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ 2

Zmiana SIWZ 3

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

28.01.2020 20.02.2020
05.02.2020
Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Infomedica oraz AMMS
3810/6/2020

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia 2

Zmiana ogłoszenia 3

SIWZ

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ 2

Odpowiedzi na pytania

Załącznik do odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania

27.01.2020 05.02.2020 Dostawa stentów i protez
3810/4/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

14.01.2020 18.02.2020 Dostawa produktów leczniczych
3810/3/2020

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ-zmiana

Załącznik 1
Zmiana Załącznika 1

Odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 2

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania

07.01.2020 15.01.2020 Dostawa warzyw i owoców
3810/2/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

02.01.2020 10.01.2020 Dostawa systemu do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii
3810/1/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

02.01.2020 10.01.2020 Modernizacja systemu informatycznego
3810/74/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie -zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

23.12.2019 08.01.2020 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
3810/73/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomieie o wyniku postępowania

18.12.2019 03.01.2020 Dostawy środków czystości
3810/72/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

16.12.2019 17.01.2020 Dostawa implantów ortopedycznych
3810/70/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

12.12.2019 27.12.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/71/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ - zmiana

Załącznik 1

Informacje z otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

10.12.2019 13.01.2019 Dostawa stentów i protez
3810/68/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

09.12.2019 20.12.2019 Dostawa mięsa i wyrobów z mięsa oraz artykułów mrożonych
3810/69/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje zotwarcia

Wynik postępowania

06.12.2019 09.01.2020 Dostawy produktu leczniczego
3810/65/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Informacja z czynnoći otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

05.12.2019 13.12.2019 Dostawa systemu chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii
3810/67/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowaia

04.12.2019 12.12.2019 Dostawa materiałów do sterylizacji
3810/66/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępownia

02.12.2019 11.12.2019 Dostawy ciekłego azotu
3810/64/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z czynności otwarcia ofert

Informacja z czynności otwarcia ofert - sprostowanie

Zawiadomienie o wyniku postępowania

22.11.2019 02.12.2019 Dostawy jajek kurzych
3810/63/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

21.11.2019 27.12.2019 Dostawy produktów leczniczych
3810/62/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

31.10.2019 15.11.2019
13.11.2019
Dostawa wyrobów medycznych
3810/61/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana 1
Ogłoszenie - zmiana 2

SIWZ
SIWZ-zmiana

Odpowiedzi na pytania

Załącznik do odpowiedzi

Informacje z otwarcia

Unieważnienie postępowania

31.10.2019 05.12.2019 Dostawa implantów ortopedycznych
3810/59/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

29.10.2019 29.11.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/60/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wynik postępowania

Wynik postępowania - zmiana

18.10.2019 20.11.2019 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
3810/55/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

17.10.2019 25.10.2019 Dostawa worków foliowych i pojemników na odpady
3810/58/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

15.10.2019 22.10.2019 Dostawy warzyw i owoców
3810/57/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana 2

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

09.10.2019 17.10.2019 Dostawy wyrobów medycznych
3810/56/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

03.10.2019 11.10.2019 Dostawy środka dezynfekcyjnego
3810/54/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

27.09.2019 11.10.2019
07.10.2019
Odbiór odpadów komunalnych
3810/53/2019

Ogłoszenie

Zmiana Ogłoszenia
Zmiana Ogłoszenia 2

SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

27.09.2019 25.10.2019
18.10.2019
07.10.2019
Dostawa energii elektrycznej
3810/52/2019

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie - zmiana 2
SIWZ

Zmiana SIWZ
SIWZ - zmian 2

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

23.09.2019 24.10.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/50/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

19.09.2019 27.09.2019 Odbiór odpadów komunalnych
3810/51/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

17.09.2019 26.09.2019
25.09.2019
Dostawa środków dezynfekcyjnych
3810/49/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

13.09.2019 25.09.2019
23.09.2019
Dostawa stacji planowania leczenia
3810/47/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana 2

SIWZ
SIWZ - zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

10.09.2019 20.09.2019
17.09.2019
Dostawa detektora do aparatu RTG
3810/48/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana
Ogłoszenie-zmiana 2

SIWZ

Zmiana do SIWZ
Zmiana 2 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

10.09.2019 18.09.2019 Dostawa wyrobów medycznych
3810/45/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

09.09.2019 23.09.2019
20.09.2019
16.09.2019
Dostawa aplikatorów do brachyterapii
3810/46/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana2

SIWZ
SIWZ - zmiana

Odpoiwedzi na pytania

Informacje z otwarcia

06.09.2019 13.09.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/44/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik z postępowania

06.09.2019 16.09.2019 Dostawa materiałów do sterylizacji
3810/42/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

03.09.2019 10.09.2019 Dostawa energii elektrycznej
3810/43/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie

27.08.2019 04.09.2019
02.09.2019
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z usługą serwisową
3810/41/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

Uchylenie czynności wyboru oferty

Wynik postępowania

13.08.2019 16.09.2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
3810/40/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

06.08.2019 19.08.2019
14.08.2019
13.08.2019
Dostawa artykułów biurowych
3810/39/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana
Ogłoszenie-zmiana 2

SIWZ
SIWZ-zmiana
SIWZ-zmiana 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

31.07.2019 08.08.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/38/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

22.07.2019 23.08.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/35/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załacznik nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postepowania

18.07.2019 26.07.2019 Dostawa artykułów spożywczych
3810/37/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

18.07.2019 26.07.2019 Dostawa papieru ksero
3810/36/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

05.07.2019 12.07.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/34/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

02.07.2019 09.07.2019 Dostawa opraw oświetleniowych w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza
3810/33/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

01.07.2019 08.07.2019 Dostawa artykułów spożywczych
3810/29/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

26.06.2019 08.07.2019 Dostawa źródła promieniowania Ir-192 wraz z usługą przeglądu serwisowego
3810/32/2019

Ogłoszenie
SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

26.06.2019 19.07.2019
18.07.2019
Dostawy wyrobów medycznych
3810/31/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiania

SIWZ
SIWZ - zmiana

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

26.06.2019 15.07.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/30/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana

SIWZ
SIWZ-zmiana

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

25.06.2019 05.07.2019
03.07.2019
Dostawa odczynników wraz z usługą dzierżawy sprzętu
3810/28/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana

SIWZ
SIWZ-zmiana

Załącznik Nr 1 do modyfikacji

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

12.06.2019 16.07.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/26/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania nr1

Wynik postępowania nr2

10.06.2019 18.06.2019 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych
3810/27/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wynik postępowania

10.06.2019 16.07.2019 Dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów
3810/22/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ-zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

05.06.2019 12.06.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/25/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Wynik postępowania

30.05.2019 07.06.2019 Dostawa sprzętu medycznego
3810/23/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

29.05.2019 06.06.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/24/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ - zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

17.05.2019 03.06.2019
28.05.2019
Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych
do wykonywania analiz cytometrii przepływowej
3810/19/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ
SIWZ - zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

16.05.2019 24.05.2019 Dostawa nabiału
3810/21/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

14.05.2019 22.05.2019 Dostawa pieczywa
3810/20/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

13.05.2019 14.06.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/17/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania-zadanie1;21;27

Wynik postępowania

07.05.2019 14.05.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/18/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

02.04.2019 10.04.2019
Dostawa warzyw i owoców
3810/16/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

01.04.2019 09.04.2019
Przetarg nieograniczony – dostawy preparatów do dezynfekcji
3810/15/2019


Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki z otwarcia

18.03.2019 27.03.2019
25.03.2019

Dostawa papierowych artykułów higienicznych
3810/14/2019


Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

14.03.2019 21.03.2019
Dostawa suszarek odzieży, grzejników i opraw oświetleniowych w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza
3810/13/2019


Ogłoszenie
Ogłoszenie zmiana

SIWZ

Wyniki postępowania

05.03.2019 13.03.2019
Przetarg nieograniczony – dostawy protez powlekanych do dróg żółciowych
3810/12/2019


Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

01.03.2019 09.04.2019
04.04.2019

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku
3810/05/2019


Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana2

SIWZ
SIWZ - zmiana
Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania nr 2

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

26.02.2019/td> 29.03.2019
Dostawa produktów leczniczych
3810/10/2019


Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

22.02.2019 05.04.2019
27.03.2019

Serwis tomografu komputerowego
3810/8/2019


Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Wyniki postępowania

21.02.2019 01.03.2019
Dostawa warzyw i owoców
3810/11/2019


Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik z postępowania

12.02.2019 28.02.2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Pawilonów F, G i modernizacji kotłowni, w ramach projektu:,, Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizacje kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
3810/9/2019


Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 8 (1)
Załącznik nr 8 (2)

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

06.02.2019 13.02.2019 Dostawa odczynników i części zużywalnych oraz dzierżawa wirówki laboratoryjnej oraz analizatora do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej
3810/7/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki z otwarcia

25.01.2019 01.02.2019 Dostawa paliw silnikowych
3810/6/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia

Wyniki z otwarcia

21.01.2019 29.01.2019 Dostawa artykułów spożywczych
3810/4/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

18.01.2019 04.02.2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Pawilonów F, G i modernizacji kotłowni, w ramach projektu:,, Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizacje kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
3810/1/2019


Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ - zmiana1
SIWZ - zmiana2

Załącznik nr 9

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

11.01.2019 14.02.2019Dostawa produktów leczniczych
3810/2/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana2

Załącznik

Odpowiedzi na pytania
Zmiana do odpowiedzi

Informacje z otwarcia

Informacje z otwarcia - sprostowanie
Informacje z otwarcia - sprostowanie 2
Informacje z otwarcia - sprostowanie 3
Wynik postępowania
Wynik postępowania - zad.78

10.01.2019 17.01.2019Dostawa paliw silnikowych
3810/3/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie postępowania

07.01.2019 14.01.2019 Dostawa artykułów spożywczych
3810/110/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

19.12.2018 02.01.2019
Dostawa paliw silnikowych
3810/109/2018

Ogłoszenie
SIWZ

Unieważnienie postępowania

17.12.2018 03.01.2019
27.12.2018

Dostawy odczynników do wykonywania badań mikrobiologicznych oraz mieszanin chemicznych dla potrzeb Zakładu Patomorfologii
3810/108/2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania - modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

12.12.2018 14.01.2019
Dostawa implantów ortopedycznych
3810/106/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

07.12.2018 17.12.2018
Dostawa odczynników i wyrobów laboratoryjnych jednorazowego użytku
3810/107/2018
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
SIWZ-zmiana
Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

07.12.2018 18.12.2018
17.12.2018

Dostawy środków czystości
3810/105/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik
Ogłoszenie-zmiana
SIWZ-zmiana

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

06.12.2018 13.12.2018
Dostawa produktów leczniczych
3810/104/2018

Ogłoszenie
SIWZ
 Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

04.12.2018 11.12.2018
Dostawa warzyw i owoców
3810/103/2018
Ogłoszenie
SIWZ
Informacje z otwarcia
Wyniki

29.11.2018 04.01.2019
Dostawa produktów leczniczych
3810/101/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wynik postępowania

27.11.2018 04.12.2018
Dostawa środków czystości
3810/102/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik
Informacje z otwarcia
Wyniki

27.11.2018 07.12.2018
05.12.2018

Dostawa stentów i protez
3810/100/2018
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie-zmiana
SIWZ-zmiana
Odpowiedzi na pytania nr 2
Informacje z otwarcia
Wyniki

20.11.2018 27.11.2018
Dostawa produktów leczniczych
3810/99/2018
Ogłoszenie
SIWZ
Informacje z otwarcia
Wyniki

20.11.2018 30.11.2018 
Dostawa ciekłego azotu
3810/98/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
Informacje z otwarcia
Wyniki

31.10.2018 07.11.2018
Dostawa środków czystości
3810/97/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik
Informacje z otwarcia
Wyniki

30.10.2018 06.12.2018
Zawarcie umowy na obsługę serwisową aparatury medycznej
3810/96/2018

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ-zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

23.10.2018 02.11.2018
Dostawa worków foliowych i pojemników na odpady
3810/95/2018

Ogłoszenie
SIWZ
zał
Informacje z otwarcia
Wyniki

23.10.2018 05.11.2018
Dostawa produktów leczniczych
3810/94/2018


Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

22.10.2018 31.10.2018
29.10.2018
Modernizacja systemu informatycznego
3810/92/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie - zmiana
SIWZ- zmiana

Informacje z otwarcia
Wyniki

18.10.2018 29.10.2018Dostawa warzyw i owoców oraz jajek kurzych
3810/93/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Informacje z otwarcia
Wyniki

08.10.2018 30.10.2018
23.10.2018
16.10.2018
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej
3810/47/2018

Ogłoszenie
SIWZ
załącznik
Ogłoszenie-zmiana
SIWZ- zmiana
Ogłoszenie-zmiana 2
SIWZ- zmiana2
Ogłoszenie-zmiana 3
SIWZ- zmiana3
Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

02.10.2018 17.10.2018Dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli, zbiornika tlenu ciekłego i osprzętu eksploatacyjnego do entonoxu.
3810/91/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Informacje z otwarcia
Wyniki
26.09.2018 11.10.2018
09.10.2018
03.10.2018
Serwis syngo via i syngo plaza
3810/90/2018

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ-zmiana
Ogłoszenie-zmiana
Ogłoszenie-zmiana2
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

26.09.2018 11.10.2018
09.10.2018
03.10.2018
Serwis tomografu komputerowego
3810/89/2018

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ-zmiana
Ogłoszenie-zmiana
Ogłoszenie-zmiana2
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
Informacje z otwarcia
Wyniki


24.09.2018
02.10.2018
01.10.2018
Dostawa środków dezynfekcyjnych
3810/88/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Ogłoszenie-zmiana
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
Informacje z otwarcia
Wyniki

21.09.2018 04.10.2018
28.09.2018
Dostawa wyrobów medycznych
Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
3810/87/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie-zmiana
SIWZ-zmiana
Informacje z otwarcia
Wyniki

21.09.2018 02.10.2018
01.10.2018
Dostawa ambulansu
3810/86/2018

Ogłoszenie
SIWZ
zał.
Ogłoszenie-zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

19.09.2018 27.09.2018Dostawa warzyw i owoców
3810/85/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki

11.09.2018 26.09.2018
21.09.2018
19.09.2018
Zawarcie umowy serwisowej na świadczenie usług serwisowych Systemu Rezonansu Magnetycznego
3810/84/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Modyfikacja ogłoszenia
SIWZ-zm
Odpowiedzi na pytania
SIWZ-zm2
Modyfikacja ogłoszenia 2
Odpowiedzi na pytania 2
Informacje z otwarcia
Wyniki


04.09.2018 17.09.2018
12.09.2018
Dostawa urządzenia do testów akceleratorów medycznych
3810/80/2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana
SIWZ
SIWZ-zmiana
zał
Informacje z otwarcia
Wyniki

30.08.2018 06.09.2018 Dostawa środków czystości
3810/78/2018

Ogłoszenie
SIWZ
zał
Informacje z otwarcia
Wyniki

30.08.2018 09.10.2018 Dostawa wyrobów medycznych
3810/83/2018

Ogłoszenie
SIWZ
zał
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

28.08.2018 04.10.2018 Dostawa odczynników wraz z dzierżawa analizatorów
3810/81/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

27.08.2018 04.09.2018 Dostawa warzyw i owoców
3810/82/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Informacje z otwarcia
Wyniki

22.08.2018 02.10.2018 SSerwis pogwarancyjny akceleratora Elekta 3 oraz wymiana Panela Iview GT Elekta 2
3810/79/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki


21.08.2018 11.10.2018
04.10.2018
27.09.2018

Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego, Zadanie nr 9 w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
3810/77/2018

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ-zmiana
Ogłoszenie-zmiana
SIWZ-zmiana nr 2
Ogłoszenie-zmiana2
Unieważnienie

14.08.2018 04.10.2018
21.09.2018

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
3810/75/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznik
Ogłoszenie-zmiana
SIWZ-zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki


14.08.2018 28.11.2018
27.11.2018
26.11.2018
15.11.2018
06.11.2018
26.10.2018
15.10.2018
04.10.2018
21.09.2018

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
3810/73/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznik
Ogłoszenie-zmiana
SIWZ-zmiana
SIWZ-zmiana 2
Ogłoszenie-zmiana 2
SIWZ-zmiana 3
SIWZ-zmiana 4
Ogłoszenie-zmiana 3
Ogłoszenie-zmiana 4
SIWZ-zmiana 5
Ogłoszenie-zmiana 5
SIWZ-zmiana 6
Ogłoszenie-zmiana 6
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
SIWZ-zmiana 7
Ogłoszenie-zmiana 7
Odpowiedzi na pytania nr 3
Ogłoszenie-zmiana 8
Informacje z otwarcia
Wyniki

13.08.2018 20.08.2018
Dostawa źródeł promieniowania
3810/76/2018


Ogłoszenie
SIWZ
Informacje z otwarcia
Wyniki

13.08.2018 21.08.2018
Dostawa materiałów laboratoryjnych
3810/74/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznika
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

13.08.2018 21.08.2018
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
3810/72/2018


Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - modyfikacja
załącznik
Informacje z otwarcia
Wyniki

13.08.2018 21.08.2018
Dostawa materiałów biurowych
3810/71/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznika
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki 2
Wyniki 1 i 3


10.08.2018 20.08.2018
Dostawa produktów spożywczych
3810/70/2018


Ogłoszenie
SIWZ
Informacje z otwarcia
Wyniki

08.08.2018 19.09.2018
Dostawa produktów leczniczych
3810/69/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania
SIWZ-zmiana
Informacje z otwarcia

Sprostowanie

Wyniki-unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1, 8, 15, 16

Wyniki
Wyniki dla post nr 7

03.08.2018 13.08.2018
Dostawa produktów leczniczych
3810/68/2018


Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - zmiana
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacje z otwarcia
Wyniki

02.08.2018 14.08.2018
10.08.2018

Dostawa produktów leczniczych
3810/67/2018


Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
SIWZ
SIWZ - zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

01.08.2018 06.09.2018
Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
3810/66/2018


Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki
19.07.2018 28.08.2018
Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej" - Dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Patomorfoligii
3810/65/2018


Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

10.07.2018 17.08.2018
Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
3810/64/2018


Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

09.07.2018 17.07.2018
Dostawa wyrobów z mięsa drobiowego
3810/62/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznik edytowalny
Informacje z otwarcia
Wyniki

09.07.2018 17.07.2018
Dostawa wyrobów z mięsa drobiowego
3810/48/2018


Ogłoszenie

SIWZ
załącznik edytowalny
załącznik 7-1
załącznik 7-2
Informacje z otwarcia
Wyniki

03.07.2018 09.08.2018
Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
3810/63/2018


Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia
Wyniki

27.06.2018 12.07.2018
05.07.2018

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów z mięsa wieprzowego
3810/61/2018


Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana 2
załącznik edytowalny
Informacje z otwarcia
Wyniki

27.06.2018 12.07.2018
05.07.2018

Dostawa artykułów spożywczych
3810/60/2018


Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ - zmiana
załącznik edytowalny
Informacje z otwarcia
Wyniki

27.06.2018 05.07.2018
Dostawa artykułów spożywczych mrożonych
3810/59/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznik edytowalny
Informacje z otwarcia
Wyniki

27.06.2018 05.07.2018
Dostawa warzyw i owoców
3810/55/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznik edytowalny
Informacje z otwarcia
Wyniki

26.06.2018 08.08.2018
03.08.2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
3810/58/2018


Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana2
SIWZ - zmiana3
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania2
Informacje z otwarcia
Wyniki 1
Wyniki 2

23.06.2018 01.08.2018
Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
3810/57/2018


Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - zmiana
Unieważnienie postępowania

19.06.2018 01.08.2018
26.07.2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
3810/56/2018


Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania2
Informacje z otwarcia
Wyniki

19.06.2018 16.08.2018
10.08.2018
31.07.2018
25.07.2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
3810/53/2018


Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
SIWZ - zmiana
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania2
zał. do odpowiedzi - SIWZ
zał. do odpowiedzi2 - SIWZ
Informacje z otwarcia
Wyniki

13.06.2018 18.07.2018

Dostawa produktów leczniczych
3810/46/2018


Ogłoszenie
SIWZ
załącznik
załącznik edytowalny
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania2
Informacje z otwarcia
Wyniki
Wyniki 2

08.06.2018 18.07.2018

Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu: "Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
3810/52/2018


Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania2
Informacje z otwarcia
Wyniki

07.06.2018 15.07.2018

Dostawa produktów leczniczych
3810/54/2018


Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik
Informacje z otwarcia
Wyniki

04.06.2018 13.08.2018
03.08.2018
20.07.2018
13.07.2018

Dostawa produktów leczniczych
3810/49/2018


Ogłoszenie
Ogłoszenie - zmiana
Ogłoszenie - zmiana2
SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ - zmiana2
SIWZ - zmiana3
Unieważnienie postępowania

30,05,2018 08,06,2018 Dostawa wyrobów medycznych
3810/50/2018
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
25,04,2018 04,06,2018 Dostawa warzyw i owoców
3810/51/2018
SIWZ
zał. (edytowalny)
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
25,05,2018 04,06,2018 Dostawa licencji Apteka AMMS, Finanse – Księgowość oraz moduł e-ZLA (licencja OPEN)
3810/36/2018
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ -zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
23,05,2018 06,06,2018
01,06,2018
Dostawa cyfrowego aparatu rtg
3810/35/2018
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia nr 2
SIWZ
SIWZ - zmiana
SIWZ -zmiana nr 2
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
17,05,2018 25,05,2018 Dostawa produktów pieczywa
3810/45/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
17,05,2018 25,05,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/44/2018
SIWZ
zał. (edytowalny)
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
16,05,2018 24,05,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/41/2018
SIWZ
zał. (edytowalny)
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
16,05,2018 24,05,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/40/2018
SIWZ
zał. (edytowalny)
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
15,05,2018 28,05,2018
23,05,2018
Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału
3810/42/2018
zmiana ogłoszenia
SIWZ
zał. (edytowalny)
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
15,05,2018 24,05,2018 Dostawa materiałów do sterylizacji
3810/43/2018
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
14,05,2018 22,05,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/34/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
11,05,2018 18,05,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/39/2018
Zmiana ogłoszenia
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
11,05,2018 21,05,2018
18,05,2018
Dostawa odczynników do badan mikrobiologicznych
3810/37/2018
zmiana ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
09,05,2017 21,05,2018
18,05,2018
17,05,2018
16,05,2018
Dostawa materiałów szewnych
3810/33/2018
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia nr 2
Zmiana ogłoszenia nr 3
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
25,04,2018 04,05,2018 Dostawa sprzętu komputerowego
3810/31/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
24,04,2018 02,05,2018 Dostawa warzyw i owoców
3810/32/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
16,04,2018 25,04,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/30/2018
SIWZ
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
16,04,2018 23,05,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/29/2018
SIWZ
Zał nr 1
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
12,04,2018 27,04,2018
20,04,2018
Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Laboratorium Centralnego
3810/26/2018
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ - zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
05,04,2018 25,04,2018
18,04,2018
12,04,2018
Serwis aparatury medycznej
3810/28/2018
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
SIWZ - zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
05,04,2018 12,05,2018 Serwis tomografu komputerowego
3810/27/2018
SIWZ Unieważnienie
23,03,2018 2,05,2018 Dostawa opatrunków specjalistycznych oraz rękawic
3810/25/2018
SIWZ
zal
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
15,03,2018 23,03,2018 Usługa odbioru odpadów
3810/21/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
13,03,2018 21,03,2018 Dostawa warzyw i owoców
3810/24/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
12,03,2018 22,03,2018
20,03,2018
Dostawa produktów higienicznych
3810/23/2018
zmiana ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
12,03,2018 19,03,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/22/2018
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ-zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
27,02,2018 27,04,2018
11,04,2018
Dostawa wyrobów medycznego jednorazowego użytku
3810/19/2018
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
SIWZ ZMIANA
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
22,02,2018 11,04,2018
05,04,2018
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
3810/20/2018
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ-zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
09,02,2018 01,03,2018
28,02,2018
22,02,2018
19,02,2018
Dostawa produktów leczniczych
3810/18/2018
  zmiana ogłoszenia
  zmiana ogłoszenia 2
  zmiana ogłoszenia 3
  zmiana ogłoszenia 4
 
SIWZ
SIWZ -zmiana
SIWZ -zmiana 2
SIWZ -zmiana 3
SIWZ -zmiana 4
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
05,02,2018 13,02,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/13/2018
SIWZ Informacja z otwarcia ofert
Wynik-zawiadomienie
05,02,2018 13,02,2018 Dostawa artykułów spożywczych
3810/12/2018
SIWZ Informacja z otwarcia ofert
Wynik-zawiadomienie
02,02,2018 09,02,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/17/2018
SIWZ Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku
02,02,2018 09,02,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/16/2018
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wynik-zawiadomienie
01,02,2018 20,06,2018
24,05,2018
26,04,2018
05,04,2018
14,03,2018
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego, Zadanie 9 w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
3810/15/2018
zmiana ogłoszenia 1
zmiana ogłoszenia 2
zmiana ogłoszenia 3
zmiana ogłoszenia 4
zmiana ogłoszenia 5
zmiana ogłoszenia 6
SIWZ
SIWZ-Zmiana
SIWZ-Zmiana 2
SIWZ-Zmiana 3
SIWZ-Zmiana 4
SIWZ-Zmiana 5
SIWZ-Zmiana 6
SIWZ-Zmiana 7
SIWZ-Zmiana 8
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
25,01,2018 02,02,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/14/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
19,01,2018 29,01,2018
26,01,2018
Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych
3810/09/2018
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ-zmiana
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
18,01,2018 25,01,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/11/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
18,01,2018 28,02,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/08/2018
SIWZ         zał
SIWZ-mod zał-mod
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
Wynik-zawiadomienie nr 2
17,01,2018 24,01,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/10/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
16,01,2018 05,04,2018
20,3,2018
4,03,2018 01,03,2018
22,02,2018
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zadanie 6 w ramach projektu: ,,Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”
3810/07/2018
zmiana ogłoszenia zmiana ogłoszenia 2
zmiana ogłoszenia 3
zmiana ogłoszenia 4
zmiana ogłoszenia 5
SIWZ
SIWZ - ZMIANA
SIWZ - ZMIANA nr 2
SIWZ - ZMIANA nr 3
SIWZ - ZMIANA nr 4
SIWZ - ZMIANA nr 5
Odpowiedzi na pytania

rys
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
Wynik-zawiadomienie 2
09,01,2018 17,01,2017
16,01,2018
Dostawa odczynników i wyrobów laboratoryjnych jednorazowego użytku na potrzeby Laboratorium Diagnostyki Molekularne
3810/06/2018 zmiana
SIWZ zał
SIWZ-zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
08,01,2018 17,01,2018
15,01,2018
Dostawa materiałów laboratoryjnych
3810/04/2018 zmiana
SIWZ zał
SIWZ-zmiana
SIWZ-zmiana 2
SIWZ-zmiana 3
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
04,01,2018 12.01.2018
11,01,2018
Dostawa paliw silnikowych
3810/05/2018 zmiana 1
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
04,01,2018 12,01,2018 Dostawa produktów leczniczych
3810/03/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
03,01,2018 11,01,2018 Dostawa produktów leczniczych
3820/02/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie
03,01,2018 10,01,2018 Dostawa artykułów spożywczych
3820/01/2018
SIWZ Informacja z otwarcia
Wynik-zawiadomienie