Zamówienia do 30.000

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i prowadzi:
Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
budynek "G" administracja; 
 pokój nr 12
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, tel./fax. (013) 43 09 587

zampub@szpital-brzozow.pl

kierownik sekcji - mgr Mirosław Piechnik - miroslaw.piechnik@szpital-brzozow.pl 
z-ca kierownika sekcji - mgr Danuta Niewiadomska - danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl

 

AKTUALNIE PROWADZONE POSTĘPOWANIA OFERT do 30000 euro:

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Ogłoszenie - przetarg nieograniczony Dokumenty
23.08.2018 03.09.2018
31.08.2018
Zaproszenie - Wykonanie usług serwisowych dla Tomografu Komputerowego GE BrightSpeed 8 wraz ze stacją AW 4.6 oraz strzykawką Nemoto A60
Sz.S.P.O.O.SZPiGM ST/26/2018

Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenie
Wynik postępowania
 
13.07.2018 27.07.2018
Zaproszenie do przetargu na sprzedaż kotła parowego
Sz.S.P.O.O.SZPiGM ST/02/2018
08.06.2018 15.07.2018 Zaproszenie do dostawy rejestratora holterowskiego
Sz.S.P.O.O.SZPiGM 0610A/22/2018
07.06.2018 15.06.2018
13.06.2018
Zaproszenie do dostawy lamp zabiegowych
Sz.S.P.O.O.SZPiGM 0610A/21/2018

Ogłoszenie
Załącznik
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Wynik postępowania

 
07.06.2018 13.06.2018 Zaproszenie do dostawy lamp bakteriobójczych
Sz.S.P.O.O.SZPiGM 0610A/20/2018

Ogłoszenie
Załącznik
Wynik postępowania
 
07.06.2018 27.06.2018
Zaproszenie do sprzedaż kotła parowego
Sz.S.P.O.O.SZPiGM ST/1/2018

 
Ogłoszenie
Unieważnienie
21.02.2018 28.02.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę filtrów do centralnej klimatyzacji
Sz.S.P.O.O.SZPiGM 0610A/10/2018

Ogłoszenie
Modyfikacja ogłoszenia
Wynik postępowania

 
31.01.2018 09.02.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy druków medycznych.
Sz.S.P.O.O.SZPiGM 0610A/09/2018

Ogłoszenie
Modyfikacja ogłoszenia
Załącznik (winRar)
Załącznik 2
Wynik postępowania