Zespół Leczenia Środowiskowego

(domowego)


Telefon: 500 719 369
 
Kierownik: lek. Małgorzata Haduch - specjalista psychiatra  
Personel pracujący w ZLŚ:
lek. Ewa Bor Phukan - w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 
mgr Anna Stańko - psycholog
st pielęgniarka, Joanna Wojtowicz, kwalifikowany pielęgniarz psychiatryczny 
 
 
Głównym celem ZLŚ jest poprawa stanu zdrowia pacjenta poprzez, zapobieganie nawrotom choroby oraz zmniejszenie liczby hospitalizacji. ZLŚ umożliwia korzystanie z wizyt domowych:
- lekarza
- psychologa
- pielęgniarki w domu pacjenta 
 
 
Spotkania mogą odbywać się również w siedzibie ZLŚ
 
ZLŚ wykonuje zadania poprzez
- porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrolne, psychologiczne
- wizyty domowe/środowiskowe (miejscowe i zamiejscowe)
- sesje psychoterapii
- sesje wsparcia psychospołecznego 
 
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologiczno-psychiatrycznej prosimy o kontakt - 500719369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00