Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

 

Lokalizacja – budynek Przychodni Rejonowej w Brzozowie ul. Ks. Bielawskiego 16 - I i II piętro


Ważne telefony :

Rejestracja 134309551
Gabinet psychoterapii 134309532
Psycholog 134309522

 

Personel:


Psycholog kliniczny– mgr Ludmiła Dańda – specjalista psychoterapii uzależnień
Pedagog resocjalizacji - mgr Renata Ostrowska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Instruktor terapii uzależnień – licencjonowana pielęgniarka Grażyna Kostecka
Pracownik socjalny szpitala – Halina Kurcoń

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu czynna
W poniedziałki i wtorki w godzinach od 7.00 do 20.00 pozostałe dni  od 7.00 od 14.35
Poradnia zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i psychoterapią osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu od 18 roku życia.

Grupy psychoterapetyczne spotykają się 2-3 razy w tygodniu.

Program psychoterapii podstawowej zawiera pracę nad budowaniem tożsamości alkoholowej i uznaniem bezsilności wobec alkoholu, radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Intensywny program psychoterapii to praca nad poznaniem niezbędnej dla zdrowienia wiedzy, Przewodnik Samopoznania i Trening umiejętności służących zdrowieniu.

Grupa dalszego zdrowienia obejmuje pracę nad zapobieganiem nawrotom choroby, radzeniem sobie ze złością i budowaniem konstruktywnego JA.

Celem poradni jest:
1.Diagnozowanie zespołu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
2.Kompleksowe leczenie

  • psychoterapia grupowa i indywidualna
  • farmakoterapia
  • treningi umiejętności służących zdrowieniu

Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie.