Poradnia Medycyny Pracy

tel. 13 43 09 517
Poradnia Medycyny Pracy mieści się na II piętrze budynku przychodni szpitala (pawilon "D", pokój nr 21) . Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:25.00 do 15.00.
Usługi wykonywane są zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997r. (Dz. U. 2014 poz. 1184 t.j. z 04.09.2014r.) w odniesieniu do:
 • pracowników
 • osób pozostających w stosunku służbowym
 • osób wykonujących pracę nakładczą
 • osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracującymi
 • rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej
WYŁĄCZNIE PO ZAWARCIU WAŻNEJ, AKTUALNEJ UMOWY NA WYKONYWANIE TEGO TYPU BADAŃ POMIĘDZY SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE A PRACODAWCĄ.
Badania profilaktyczne przeprowadza się po zawarciu umowy pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie a pracodawcą (wzór umowy), na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania (wzór skierowania).
Cennik pozostałych usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne Szpitala (cennik)
 
Rodzaje badań wykonywanych w Poradni Medycyny Pracy:

 
 • badania profilaktyczne pracowników:
 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne
 • badania dla celów sanitarno - epidemiologicznych.
 • dla osób pracujących w produkcji i w obrocie żywnością
 • dla osób podejmujących lub wykonujących pracę, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienie zakażenia na inne osoby
 • badania wynikające z dodatkowych uprawnień posiadanych przez lekarza pracującego w poradni:
 • badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 
Polecamy i zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionych usług.
Formy Płatności:
 1. Na podstawie umowy zawartej między zakładem pracy a Dyrekcją Szpitala - przelew.
 2. Konsultacje potrzebne do badań profilaktycznych wykonywane są na podstawie umów zawartych z lekarzami specjalistami w danej dziedzinie (np.: okulistyczne, laryngologiczne).