Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych


Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych
mieści się na I piętrze pawilonu „J” budynku szpitala (nad Izbą Przyjęć) pokój nr 12
 
Rejestracja: 

  • Osobiście w godz. 7.30 – 15.00
  • Telefonicznie w godz. 8.00 – 15.00 nr. Tel. 134309525
Wymagane dokumenty:
  • Dowód osobisty
  • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego
  • Skierowanie do Poradni Chirurgii Ogólnej
 
Poradnia pracuje w środy w godz. 9.00 - 15.00
 
Leczeniem ran zajmują się:

 -  lekarz Bogusław Strzałko - specjalista chirurgii ogólnej
 -  dr hab. n. o zdrowiu Dariusz Bazaliński