Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18,  pawilon  J ,kondygnacja -1


Kontakt:
Mail:
izba_przyj@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Kierownik 134309915
Pokój lekarzy 134309688
Pielęgniarka Oddziałowa 134309660
Dyżurka Pielęgniarek 134309683

 

Personel:

Kierownik: lek. med. Bogdan Stachowicz - specjalista medycyny ratunkowej, specjalista pediatra

Asystenci:
lek. med. Robert Przybyła - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Katarzyna Łabusińska
lek. med. Bikramjit Bor - Phukan

Pielęgniarka Oddziałowa: Grażyna Bajer - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, ratunkowego


Wykonywane świadczenia:

Przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów będących w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, które może być spowodowane:
1. ciężkim urazem
2. nagłym , szkodliwym wpływem środowiska (niska lub wysoka temperatura, podtopienie, ukąszenie, porażeniem prądem itp.)
3. ostrym zatruciem
4. nagłym zachorowaniem przebiegającym z zaburzeniem funkcji życiowych np. zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, masywne krwawienie z przewodu pokarmowego, nagła utrata przytomności.