Oddział Kardiologii

 

Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 0
 

Kontakt:

email: kardiologia@szpital-brzozow.pl,
          kardiologia-sek@szpital-brzozow.pl 

Telefony:

Ordynator 4307945
Sekretariat 4307940
Pokój Lekarzy 4307942
Pokój Pielęgniarek 4307941
Pielęgniarka Oddziałowa 4307946
Pacjenci 4307947

 

Personel:
p.o. Ordynator: dr n.med. Adam Dreher - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
z-ca Ordynatora: lek. med. Sabina Mędrek - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog , specjalista onkologii klinicznej

Asystenci:
lek. med. Jolanta Biesiada - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. med. Łukasz Fronc – specjalista kardiolog
lek. med. Marcin Leszczyk – specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Paweł Woźniak – specjalista kardiolog

------------------
lek. med. Michał Włodyka - w trakcie specjalizacji
lek. med. Gabriel Tyll - w tracie specjalizacji 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Jolanta Sławęcka


Wykonywane świadczenia :

1. Leczenie chorych z chorobą niedokrwienną serca, wadami wrodzonymi i nabytymi serca, zaburzeniami rytmu,
....zatorowością płucną, nadcisnieniem tętniczym   samoistnym i wtórnym  oraz niewydolnością krążenia.
2. Możliwość prowadzenia szerokiej diagnostyki chorób układu krążenia:

 • Echokardiografia
 • Echokardiografia przezprzełykowa
 • Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
 • Sześciominutowy test marszu
 • Elektrokardiografia
 • Kardiowersja elektryczna
 • Minitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
 • Próba ortostatyczna
 • Stymulacja zatoki szyjnej


 
DO POBRANIA:

SKIEROWANIE PACJENTA NA ZABIEG ABLACJI / BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE

SKIEROWANIE PACJENTA NA ZABIEG IMPLANTACJI KARDIOSTYMULATORA / KARDIOWERTERA - DEFIBRYLATORA