Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii

 

Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 1,2


Kontakt:

Mail: wewnetrzny@szpital-brzozow.pl

Telefony:

  Oddz. Wewnętrzny Pododdział Reumatologii
Ordynator 134309614  
Pokój lekarzy 134309618 134309626
Pielęgniarka Oddziałowa 134309621  
Dyżurka Pielęgniarek 134309616 134307910
Sekretariat 134309623 134309613
Pacjenci 134309612 134309557


Personel:

Ordynator: lek. Jerzy Kuczma

Z-ca: lek. Marek Haduch - Oddział Wewnętrzny

Z-ca: lek. Alicja Jarema - Pododdział Reumatologii

 

Asystenci:

lek. Krystyna Jungiewicz-Kędzierska - Oddział Wewnętrzny
lek. Barbara Cader - Oddział Wewnętrzny
lek. Bożena Kurzydło-Mac -  Oddział Wewnętrzny
lek. Anna Książek - Oddział Wewnętrzny
lek. Anna Sroka-Błaż - Oddział Wewnętrzny
lek. Maria Kuźmik-Tarnawczyk - Pododział Reumatologii
lek. Janusz Lauterbach- Pododział Reumatologii

Rezydenci:
lek. Filip Latocha
lek. Marcin Leszczyk

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Anna Słota
z-ca pielęg. oddziałowej: mgr piel. Teresa Maliwiecka

Wykonywane świadczenia:

Pełny zakres świadczeń zawierających diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych w oparciu o zakłady i pracownie diagnostyczne szpitala oraz specjalistów z wąskich dziedzin interny zatrudnionych w oddziale tj. kardiologii, endokrynologii, pulmonologii i gastroenterologii.