Oddział Chirurgii Ogólnej


Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18,  pawilon C ,kondygnacja 1

 

Kontakt
Mail: chirurgia@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Ordynator 134309605
Pokój lekarzy 134309653
Pielęgniarka Oddziałowa 134309604
Dyżurka Pielęgniarek 134309651
Sekretariat 134309650
Pacjenci 134309652


Personel:
Ordynator: dr n. med. Józef Pitera
Z-ca: lek. med. Jacek Bieńkowski

Asystenci:
lek. med. Jerzy Jakiel
lek. med. Bogusław Strzałko
lek. med. Wojciech Haduch
lek. med. Piotr Banaś
lek. med. Magdalena Mrożek
lek. med. Łukasz Kic

Rezydenci:
lek. med. Katarzyna Nycz

Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Wojnowska

 

Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:

 • skierowanie od lekarza
 • aktualny dowód ubezpieczenia
 • dowód osobisty


Wykonywane świadczenia:
Diagnostyka i leczenie schorzeń:

 • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • wątroby i dróg żółciowych
 • układu moczowego
 • tarczycy
 • sutka
 • naczyń tętniczych i żylnych
 • przepuklin brzusznych
 • schorzeń onkologicznych

Posiadamy duże doświadczenie w leczeniu przepuklin pachwinowych i brzusznych, cholecystektomii laparoskopowej, zabiegach endoskopowych, w chirurgii żołądka i jelita grubego wykorzystujemy najnowsze zdobycze medycyny i techniki medycznej - staplery. W zakresie chirurgii naczyń nasz oddział współpracuje z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bonifratów w Krakowie oraz z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. Oddział posiada całodobowy dostęp do tomografii komputerowej oraz nowoczesnego aparatu USG, co ma duże znaczenie w szybkiej i pewnej diagnostyce. Pacjenci wypisywani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Chirurgicznej i Urazowo - Ortopedycznej prowadzonej przez lekarzy oddziału.
Kadra Oddziału Chirurgii Ogólnej jest młoda, na bieżąco wprowadza nowe metody i techniki leczenia operacyjnego, diagnostyczno - terapeutycznego, rehabilitacji medycznej i profesjonalnej pielęgnacji pacjenta. Personel oddziału zarówno lekarski jak i pielęgniarski dbając o dobro pacjenta i jakość wykonywanych usług przez cały czas podnosi swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.