Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18, pawilon C, kondygnacja -1


Kontakt:

Mail: anestezjologia@szpital-brzozow.pl

Ordynator 134309679
Pokój lekarzy 134309630
Pielęgniarka Oddziałowa 134309678
Dyżurka Pielęgniarek 134309530
Sekretariat 134309678


Personel:
Ordynator: Lucjusz Podkowiński - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Z-ca Ordynatora: Ewa Belina - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Asystenci:
Łukasz Haduch - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Marek Wasylewicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Agnieszka Złotek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Jadwiga Stojowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Piotr Hnatyk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Rezydenci:
Patrycja Podgórna - lekarz rezydent
Katarzyna Bokowy - lekarz rezydent


Pielęgniarka Oddziałowa:
piel. spec. Maria Kosiorek

Wykonywane świadczenia:
Znieczulenie ogólne, blokady obwodowe i centralne, intensywna terapia dorosłych, leczenie bólu.