Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Oddział Hematologii Onkologicznej

Oddział Dzienny Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej

Oddział Dziecięcy

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii

Oddział Onkologii Klinicznej

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Onkologii Klinicznej

O Oddziale Dziennym

Oddział Kardiologii

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym