Poradnia Chemioterapii - dostępność lekarzy

 

Lekarz Dni przyjęcia Gabinet Przyjmowani pacjenci
Dariusz Sawka
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek

 
Budynek H, pokój nr 5
Budynek J, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 5
Budynek J, pokój nr 1
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Maria Jońca
Wtorek 
Środa

 
Budynek H, pokój nr 3
Budynek J, pokój nr 1
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Barbara Włońska-Kusy
Wtorek
Środa

 
Budynek J, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 5
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
Izabela Gładysz
Poniedziałek
Wtorek
Środa

 
Budynek J, pokój nr 1
Budynek H, pokój nr 4

Budynek H, pokój nr 3
Kontrole i pierwsze wizyty
W trakcie leczenia
W trakcie leczenia
Dorota Półchłopek
Wtorek
 
Budynek H, pokój nr 5 W trakcie leczenia, wizyty kontrolne
Zofia Łukaszewska-Władarz
Poniedziałek
Czwartek

 
Budynek H, pokój nr 3
Budyn
ek J, pokój nr 1
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Ewa Pyrz-Bajko
Czwartek
 
Budynek H, pokój nr 3 W trakcie leczenia
Paweł Kurczab
Poniedziałek
Piątek

 
Budynek H, pokój nr 4
Budynek J, pokój nr 1
W trakcie leczenia
Kontrole i pierwsze wizyty
Justyna Koczarga-Bednarz
Środa
 
Budynek H, pokój nr 4 W trakcie leczenia
Brygida Wesecka
Czwartek
 
Budynek H, pokój nr 4 W trakcie leczenia