Oddział Radioterapii

 

Adres – lokalizacja Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon C kondygnacja 2


Kontakt:
e-mail:  radioterapiabrzozow@op.pl
            radioterapia@szpital-brzozow.pl


Telefony:

Sekretariat 13 43 09 647
Gabinet Ordynatora 13 43 09 646
Dyżurka Lekarska 13 43 09 635
Pielęgniarka Oddziałowa 13 43 09 608
Dyżurka Pielęgniarek 13 43 09 598
Pacjenci 13 43 09 667


Ordynator Oddziału
lek. med. Agata Prejsnar - specjalista radioterapii onkologicznej


Asystenci:
lek. med. Marta Rogowska - specjalista radioterapii onkologicznej
lek. med. Tomasz Kondraciuk - specjalista radioterapii onkologicznej


Rezydenci:
lek. med. Aleksander Bożek
lek. med. Łukasz Ostrowski


Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Grażyna Miksiewicz - specjalista pielęgniarstwa zachowanego i onkologicznego


Oddział Radioterapii Onkologicznej jest jednym z pierwszych oddziałów radioterapii utworzonych w Polsce południowo - wschodniej. Powstał w 1993r. i od tej pory ściśle współpracuje z Zakładem Radioterapii, Zakładem Brachyterapii, Zakładem Fizyki Medycznej, Oddziałami: Chirurgii Onkologicznej, Chemioterapii Onkologicznej, Ginekologii Onkologicznej, Ortopedii Onkologicznej, Hematologii Onkologicznej, Medycyny Paliatywnej, Zakładem Patomorfologii, Zakładem Radiologii oraz Poradniami Onkologicznymi w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Oddział utrzymuje kontakty naukowe z Instytutem Onkologii w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.

Obecnie Oddział Radioterapii dysponuje 56 łóżkami. Dzięki stosowaniu najnowszych metod leczenia napromieniowaniem chorób nowotworowych oraz profesjonalnej obsadzie lekarskiej i pielęgniarskiej rocznie na naszym oddziale hospitalizuje się około 1850 pacjentów.

Na Oddziale Radioterapii Onkologicznej hospitalizuje się pacjentów leczonych napromienianiem z
_następującymi schorzeniami:

 •     nowotwory piersi (w tym po leczeniu oszczędzającym)
 •     nowotwory gruczołu krokowego
 •     nowotwory przewodu pokarmowego (napromieniowanie przed- i pooperacyjne)
 •     nowotwory głowy i szyi
 •     nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 •     nowotwory układu oddechowego
 •     nowotwory układu moczowego
 •     nowotwory układu chłonnego
 •     nowotwory skóry
 •     nowotwory tarczycy
 •     nowotwory tkanek miękkich
 •     przerzuty nowotworowe
 •     chorych w trakcie brachyterapii gr. krokowego, piersi, głowy i szyi, skóry.


Aby zostać przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:

 •     skierowanie z Poradni Radioterapii Onkologicznej  SzSPOO
 •     aktualny dowód ubezpieczenia
 •     dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości z nr PESEL)