Oddział Hematologii Onkologicznej

DANE KONTAKTOWE:

e-mail: hematologia@szpital-brzozow.pl    
telefony:

ORDYNATOR 13 4309728
DYŻURKA LEKARSKA 13 4309727
DYŻURKA LEKARSKA NOCNA 13 4309931
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 13 4309726
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 13 4309725
SEKRETARIAT- FAX 13 4309724
KORYTARZ PACJENCI 13 4309729
REJESTRACJA PORADNI HEMATOLOGICZNEJ 13 4307921
PRACOWANIA CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ 13 4309527
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII – SEKRETARIAT 13 4309536
Rezerwacja pokojów  hotelowych: 13 4307932

 

PERSONEL:


Kierownik Oddziału:     dr hab med. Andrzej Pluta, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, konsultant wojewódzki d/s hematologii dla woj. Podkarpackiego

    
Zastępca Kierownika Oddziału:  dr n. med. Beata Kumiega 

   
ASYSTENCI:

  • dr n. med. Dorota Hawrylecka
  • lek. med. Sławomir  Radwański
  • lek. med. Jacek Krzanowski
  • lek. med. Dariusz Kumorek
  • lek. med. AnnaSurmiak

Kierownik Laboratorium diagnostyki molekularnej i pracowni cytometrii przepływowej: Lek med. Andrzej Jasiewicz

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA    mgr Małgorzata  Kędra


O NAS

Oddział Hematologii Onkologicznej jest jednym z oddziałów Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, mieści się w nowym pawilonie H, na trzeciej kondygnacji nowego budynku szpitala. Dysponuje 29 łóżkami.
Oddział jest jednym z dwóch ośrodków hematologicznych na Podkarpaciu i leczy ponad  60% chorych na choroby krwi z populacji wojewodztwa podkarpackiego  która liczy 2,1 mln mieszkańców. Jest największym i najlepiej wyposażonym oddziałem hematologii na Podkarpaciu. Na oddziale zatrudnionych jest  siedmiu lekarzy-trzech  posiada specjalizacje z hematologii, jeden z lekarzy posiada specjalizacje z onkologii klinicznej, pozostali są specjalistami II stopnia z chorób wewnętrznych).Dwóch lekarzy jest w trakcie specjalizowania się w dziedzinie hematologii, zaś trzech innych z transplantologii klinicznej. Trzech lekarzy prowadzi badania w ramach przewodów doktorskich.
Na oddziale pracuje 17 pielęgniarek, oraz sekretarka medyczna. Oddział posiada do dyspozycji psychologa, rehabilitantów oraz dietetyka. Dla pacjentów i rodzin  przygotowanych jest doskonale wyposażonych 14pokojów hotelowych które znajdują się  bezpośrednio nad oddziałem. Specjalny autobus szpitalny bezpłatnie dowozi chorych (tam i z powrotem) do Poradni oraz Oddziału Dziennego według następującego rozkładu:

Pon.  Rzeszów- Brzozów
Wt.    Jasło-Brzozów
Śr.     Sanok-Brzozów, Krosno-Brzozów
Czw   Ustrzyki Dolne- Brzozów
Pt.      Przemyśl-Brzozów
Informacja telefoniczna dotycząca transportu jest pod numerem:13 4309554

DZIAŁALNOŚC   MEDYCZNA

W warunkach oddziału  prowadzona jest pełnoprofilowa diagnostyka i leczenie chorób  układu krwiotwórczego i chłonnego. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2012rbyło hospitalizowanych 572pacjentów. Oddział współpracuje z licznymi  Klinikami Hematologicznymi, Ośrodkami Transplantacji Szpiku w Krakowie, Katowicach, Lublinie oraz Warszawie. W roku 2011r skierowano  z oddziału 58 pacjentów do auto- i allotranplantacji szpiku. Lekarze zatrudnieni w tutejszym oddziale prowadzą także leczenie ambulatoryjne w Oddziale Dziennym Chemioterapii i Hematologii oraz udzielają konsultacji w Poradni Hematologicznej, które mieszczą się w tym samym pawilonie na parterze.Oddzial Dzienny Chemioterapii jest wspólny dla chorych na choroby krwi oraz chorych przyjmujących chemioterapie    Poradnia przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2012r udzielono 4800 porad w Poradni Hematologicznej, w tym samym okresie przyjęto 240 chorych w Oddziale Dziennym Chemioterapii i Hematologii, u 200 przeprowadzono 480 kursów chemioterapii. Ponad tysiąc chorych jest konsultowanych na Oddziale Dziennym na rutynowych kontrola pomiedzy kursami chemioterapii i po jej zakończeniu.

Zakres działalności oddziału obejmuje:
-diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego (białaczek ostrych i przewlekłych, chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina, szpiczaka plazmocytowego i innych)
-diagnostykę i leczenie niedokrwistości, zaburzeń krzepnięcia, zaburzeń immmunologicznych
-badania cytologiczne oraz histopatologiczne krwi i szpiku
-prowadzenie badań klinicznych nad nowymi lekami oraz metodami terapii
-chemioterapię w oparciu o katalog świadczeń NFZ oraz o terapię niestandardową.
-Oddział bierze udział w programie leczenia białaczek i chłoniaków PALG oraz PLRG.

Oddział dysponuje szerokim zapleczem diagnostycznym:

1.PracowniaCytometrii Przepływowej
gdzie wykonywana jest immunofenotypizacja białaczek, chłoniaków  i innych chorób rozrostowych układu krwiotwórczego(antygeny błonowe, cytoplazmatyczne),z zastosowaniem 4 kolorowej fluorescencji, ocena populacji i subpopulacji limfocytów  krwi  i szpiku (T,B,NK).W pracowni dokonywana jest  także ocena materiału pobranego metodą BAC i innych materiałów biologicznych w diagnostyce  białaczek i chłoniaków
-Pracownią Diagnostyki Molekularnej

2.Pracownia FISH (Fluorescent in situ hybridization)

Pracownia wyposażona jest w komputerowy system rejestracji, opracowywania i dokumentacji wyników. Pracownia uczestniczyła  
w Ogólnopolskim  Międzylaboratoryjnym Teście Kontroli Jakości: Analiza FISH HER-2, i wykonuje oznaczenia przy zastosowaniu wielu sond genetycznych w diagnostyce hematologicznej i onkologicznej.

3.Pracownia PCR (Polymerase chain  reaction)
Oddziału chemioterapii i dysponuje 20 stanowiskami do chemioterapii.
W Pracowni  wykonywane są dla potrzeb oddziału badania techniką PCR i Real Time PCR(w trakcie uzyskiwania certyfikacji   IS  w zakresie ilościowej  analizy onkogenu bcr/abl). Szpital wyposażony jest w 2 tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny. W razie potrzeby  pacjenci transportowani są na badanie PET do Pracowni Izotopowej do Krakowa oraz na badanie MUG do Pracowni Izotowej Szpitala im Św. Łukasza w Tarnowie.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
Oddział    współpracuje  z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażonym w  wysokiej klasy system analityczny  wykonujący  na  potrzeby hematologiczne badania w pracowniach hematologii, immunologii, koagulologii, gazometrii. Obejmuje wykonywanie większości badan laboratoryjnych na nowoczesnej platformie diagnostycznej Cobas Integra  firmy Roche. Trwaja zaawansowane prace nad otwarciem pracowni klasycznej  cytogenetyki (planowana do otwarcia w 2013 roku) oraz zakładu diagnostyki radioizotopowej.

BADANIA KLINICZNE

Oddział prowadzi obecnie 12 badań klinicznych II  oraz III fazy  dotyczących leczenia chłoniaków B oraz T komórkowych, szpiczaków, przewlekłej białaczki limfatycznej, małopłytkowości samoistnej, oraz nowych leków stosowanych w leczeniu infekcji Clostridium Difficile. Na uwagę zasługuje możliwość skorzystania z terapii lekami o potwierdzonej już skuteczności w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej (ibrutinib, inhibitory calcineuryny), oraz nowy lek w leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim. Informacje o badaniach uzyskać można telefonicznie od kierownika oddziału oraz jego zastępcy.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

W ramach pracy dydaktycznej oddział posiada  uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z hematologii jak i staży szkoleniowych z hematologii w ramach innych specjalizacji (np. choroby wewnętrzne, transfuzjologia, kardiologia).
Oddział wystąpił o akredytacje w zakresie możliwości odbywania specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Oddział posiada warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz bazę noclegowa  dla przyszłych studentów tworzonego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Oddziału jest autorem 74 publikacji naukowych w dziedzinie hematologii opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.


BIBIOTEKA

Oddział posiada bogato wyposażona bibliotekę dysponującymi ponad 120 wolumenami ksiażek z zakresu hematologii, immunologii oraz reumatologii. Oddział posiada z ostatnich kilku lat wydania Blood, British Journ of Haematology, Haematologica oraz innych periodyków. Biblioteka mieści sie na Oddziale Hematologii, pozycje książkowe wypożycza kierownik oddziału.


ODDZIAŁ PRZESZCZEPÓW SZPIKU ORAZ BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH:

Bezpośrednio z Oddziałem hematologii sąsiaduje wybudowany w stanie surowym zamkniętym Nowy Oddział Przeszczepów Autologicznych Szpiku oraz Bank Komórek Macierzystych. Trwają prace na wyposażeniem i uruchomieniem obu ośrodków. Oddział ten spełnia warunki do stosowania wysokodawkowana chemioterapia z przeszczepianiem komórek macierzystych.

{phocagallery view=category|categoryid=5}