Oddział Hematologii Onkologicznej

 

Oddział Hematologii Onkologicznej z Pododdziałem Transplantologii Klinicznej
LOKALIZACJA: 36-200 Brzozów ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Budynek H, 3 piętro

 

Kontakt:
e-mail hematologia-sek@szpital-brzozow.pl
Sekretariat (tel./fax): 13 4309724
Ordynator: 13 4309728
Dyżurka lekarska: 13 4309727
Pielęgniarka Oddziałowa: 13 4309726
Dyżurka pielęgniarska 13 4309725
Pacjenci: 13 4309729Pododdział Transplantologii Klinicznej:

e-mail hematologia-sek@szpital-brzozow.pl
Sekretariat (tel./fax): 13 4307973
Dyżurka lekarska: 13 4307967
Dyżurka pielęgniarska 13 4307966Ordynator Oddziału:
dr n. med. Jacek Krzanowski

Zastępca Ordynatora Oddziału:
dr n. med.  Dorota Hawrylecka, Kierownik Pododdziału Transplantologii Klinicznej

Lekarze:
Specjaliści hematologii

dr n. med.  Dorota Hawrylecka
dr n. med. Jacek Krzanowski
dr n. med. Justyna Gil
lek. Agnieszka Kulasik
lek. Justyna Kaczmarek-Owczarek
lek. Waldemar Hołda (Poradnia Hematologiczna)
 
Specjaliści transplantologii klinicznej
dr n. med.  Dorota Hawrylecka
lek. Dariusz Kumorek 
dr n. med. Dariusz Jawniak
 
Lekarze rezydenci/w trakcie specjalizacji z hematologii
lek. Sławomir Radwański (specjalista onkologii klinicznej)
lek. Martyna Krzyżewska - rezydent
lek. Katarzyna Stach-Nowosiad - rezydent
lek. Katarzyna Herbut - rezydent
 
Diagnosta laboratoryjny
mgr inż. Diana Czech
 
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Kędra - specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego

 
Oddział Hematologii Onkologicznej
Jest jednym z oddziałów Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, mieści się w pawilonie H, na trzeciej kondygnacji nowego budynku szpitala. Dysponuje łącznie 35 łóżkami, w tym 13 izolatkami. Oddział jest największym i najlepiej wyposażonym ośrodkiem hematologicznym na Podkarpaciu. Na oddziale pracuje 23 pielęgniarki oraz 3 sekretarki medyczne. Oddział posiada do dyspozycji psychologa, rehabilitanta oraz dietetyka. W 2018 r ciągu roku przeprowadzono  1925 hospitalizacji na oddziale oraz 2571 na Oddziale Dziennym. Udzielono 11.640 porad hematologicznych.

Wszystkie sale chorych posiadają węzły sanitarne i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W warunkach oddziału prowadzona jest  diagnostyka i leczenie wszystkich chorób układu krwiotwórczego które występują w populacji polskiej. .Oddział współpracuje  z Oddziałem Radioterapii i Ortopedii Onkologicznej naszego szpitala.
Chemioterapię prowadzimy w oparciu o katalog świadczeń NFZ oraz programy lekowe MZ.
 
Programy lekowe MZ prowadzone przez Oddział Hematologii Onkologicznej ( zobacz LINK)

Oddział uczestniczy w badaniach naukowcyh prowadzonych w ramach krajowych grup badawczych: Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej grupy Badawczej Chłoniaków (PLGR).
W oddziale prowadzone są również badania kliniczne nad nowymi lekami. Dotychczas wzięliśmy udział w ponad 35 badaniach klinicznych.

Badania kliniczne z trwającą rekrutacją. (LINK)

Pododdział Transplantologii Klinicznej
Oddział uzyskał akredytację na pobieranie, przechowywanie autologicznych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. W  2018r wykonano  22 autologiczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogim oraz chłoniakach limfatycznych
Pododdział Transplantologii Klinicznej stanowi oddzieloną śluzą sanitarną część Oddziału Hematologii Onkologicznej. Pododdział posiada odrębny system wentylacji/ klimatyzacji z zastosowaniem flirtów Hepa z wymuszaniem wymiany powietrza na 10 jednoosobowych  salach chorych. Ponadto sale monitorowane są wyposażone w mobilne urządzenia do dekontaminacji powietrza „Plasmair Sentihel” zapewniającą 10 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Pododdział posiada 2 separatory komórkowe Optia Spectra , 5 mobilnych urządzeń do dekontaminacji powietrza  aparat USG z funkcją echografii LOGIQ 7, cyfrowy mobilny aparat rtg. Pracami oddziału kieruje dr n.med. Dorota Hawrylecka.

Bank Tkanek i Komórek
Telefon: 13 43 07 970
e-mail: btik@szpital-brzozow.pl

Kierownik Banku: mgr Jarosław Kopiczak, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
Lekarz nadzorujący: 
dr n. med. Jacek Krzanowski
Młodszy asystent: mgr inż. Diana Czech, diagnosta laboratoryjny,

Bank Tkanek i Komórek posiada akredytację Ministra Zdrowia na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję preparatów komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia.

Bank Tkanek i Komórek wyposażony jest w wysokospecjalistyczną aparaturę. W BTiK wykonywane są procedury preparatyki w systemie zamkniętym.  Preparaty komórek krwiotwórczych przechowywane są kriostatach w parach ciekłego azotu, podlegających elektronicznej kontroli temperatury i poziomu azotu. Preparaty są znakowane i kodowane zgodnie ze standardami ISBT 128.W celu utrzymania najwyższej jakości pracy i zachowania najlepszych parametrów ilościowych i jakościowych materiału przeznaczonego do transplantacji, BTiK współpracuje z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii, Laboratorium Mikrobiologicznym oraz Laboratorium Centralnym.
 

Pokój zabiegowy pododdziału Transplantologii
Punkt pielęgniarski pododdziału Transplantologii