Kolejne wizyty


Kolejne wizyty pacjentów leczonych chemioterapią - budynek H:

Każdą kolejną wizytę należy rozpocząć od zgłoszenia się do gabinetu zabiegowego na poziomie -2 celem wykonania niezbędnych badań.

 


DO GABINETU ZABIEGOWEGO PACJENCI WCHODZĄ POJEDYNCZO,
BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH,
PO UPRZEDNIM WEZWANIU PRZEZ PIELĘGNIARKĘ.


 

  • po zakończeniu wizyty w gabinecie zabiegowym należy oczekiwać na przyjęcie do poradni.
  • Prosimy, aby do poradni udał się pacjent z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.
  • Każdego pacjenta po zakończeniu wizyty obowiązuje rejestracja na następny ustalony z lekarzem termin przyjęcia w rejestracji na poziomie -2.
  • Pacjenci skierowani do Oddziału Dziennego powinni dodatkowo założyć historię choroby w punkcie przyjęć planowych na poziome -2.
  • po założeniu historii choroby należy oczekiwać na podanie leków cytostatycznych w poczekalni przed gabinetem personelu medycznego oddziału dziennego na poziomie -1.
  • podanie leków cytostatycznych odbywa się w pomieszczeniach Oddziału Dziennego na poziomie -1.