Konkursy Ofert

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Treść ogłoszenia Dokumenty
02.12.2020 11.12.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Formularz ofertowy

Wzór umowy pakiety 1 - 6
Wzór umowy pakiety 7; 9; 13
Wzór umowy pakiety 8; 11; 12; 14 
Wzór umowy pakiet 10

Wzór umowy pakiety 15 -18

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18

30.11.2020 16.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych
22/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

26.11.2020 14.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii 
21/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

24.11.2020 14.12.2020 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
20/2020

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

07.10.2020 22.10.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych
19/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Zmiana terminu

Unieważnienie postępowania

07.10.2020 22.10.2020


Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz w gabinecie konsultacji anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
18/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Zmiana terminu

Unieważnienie postępowania

07.10.2020

26.10.2020

22.10.2020


Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz w gabinecie konsultacji anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
17/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Zmiana terminu

Wynik postępowania

24.09.2020 09.10.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz w gabinecie konsultacji anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
16/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

16.09.2020 01.10.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w tym w zakresie wykonywania zabiegów krioablacji przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii
15/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.09.2020 23.09.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizyka medycznego posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizyka medyczna oraz posiadającego uprawnienia ochrony radiologicznej typu IOR-3 - z zakresu fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej z jednoczesnym wykonywaniem czynności inspektora ochrony radiologicznej
14/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.09.2020 23.09.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej przez fizyka medycznego lub przez fizyka medycznego posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizyka medycznego 
13/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.09.2020 22.09.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz w gabinecie konsultacji anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
12/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie

07.09.2020 23.09.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
11/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

12.08.2020 27.08.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
10/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania
 

11.08.2020 26.08.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz w gabinecie konsultacji anestezjologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
09/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

27.07.2020 12.08.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
08/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

08.06.2020 23.06.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
07/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

08.06.2020 23.06.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
06/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.05.2020 22.05.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie ginekologii onkologicznej 
05/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

17.02.2020 28.02.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
04/2020
 

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

 

28.01.2020 12.02.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
03/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie

27.01.2020 12.02.2020

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej
02/2020

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

08.01.2020 24.01.2020
23.01.2020


Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej
01/2020

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie - zmiana
   

Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie

19.12.2019 08.01.2019 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chrurgii plastycznej, ogólnej lub onkologicznej
19/2019

 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Zmiana ogłoszenia

Wynik postępowania
 

12.12.2019 23.12.2019 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chrurgii plastycznej
18/2019

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania
 
05.12.2019 20.12.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub posiadającego I st. specjalizacji w zakresie pediatrii 
17/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin
 

Wynik postępowania

07.11.2019 22.11.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
14/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin


Wynik postępowania

07.11.2019 22.11.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin


Wynik postępowania

08.10.2019 23.10.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
9/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie