Konferencja Naukowo Szkoleniowa

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem odwołujemy konferencję.
Konferencja odbędzie sie w okresie jesiennym.
O nowym terminie poinformujemy!" Kompleksowa Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi"

z okazji  uroczystego otwarcia
Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

Szpitala Specjalistycznego 
 Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego
im. Ks. B. Markiewicza


24 kwietnia 2020 rokuMiejsce Konferencji: 36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 53 - sala bankietowa Hotelu "ALTA"

SESJA I
pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej
lek. med. Roberta Miazgi


dedykowana lekarzom i pielęgniarkom POZ oraz..Poradni Specjalistycznych
 
09:00 - 09:15
otwarcie konferencji
09:15 - 09:30
„Breast Cancer Unit – organizacja i zakres działalności”
- lek. med. Józef Gancarz
09:30 - 10:00
„Metody diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób piersi”
- lek. med. Justyna Filipowska
10:00 - 10:15
przerwa kawowa
 
10:15 - 10:45 „Zarys postępowania onkologicznego w leczeniu raka piersi”
- lek. med. Dariusz Sawka
10:45 - 11:05
"Postępy w diagnostyce i leczeniu dziedzicznego raka piersi i jajnika".

- prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald
11:05 - 11:20
przerwa kawowa
 
11:20 - 11:40 „Leczenie wspomagające i opieka paliatywna u chorych na raka piersi”
- lek. med. Krzysztof Tlałka
11:40 - 12:00
„Wieloaspektowy wymiar opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z rakiem piersi”
- dr n. o zdrowiu Jolanta Sawicka

 


WYKŁAD RÓWNOLEGŁY-NIEZALEŻNY dedykowany lekarzom onkologom 
Hotel "ALTA" ul. 3 Maja 70 (sala nad sklepem)
 
11:15 - 11:45

„Wybrane aspekty leczenia skojarzonego czerniaka”
- dr n. med. Marek Ziobro
  (Sponsor wykładu Firma Novartis)
 
12:00 - 12:45 lunch, dyskusja
   
SESJA II 
pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Onkologii Klinicznej 
prof. dr hab. n. med. Bożenny Karczmarek-Borowskiej
   

dedykowana lekarzom onkologom    
   
13:00 - 13:10 rozpoczęcie II sesji naukowej
13:10 - 13:30
„Nowoczesne metody diagnostyki raka piersi”
- dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska, prof. UR
13:30 - 13:50
"Zastosowanie spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) w diagnostyce histopatologicznej i poszukiwaniu markerów monitorowania leczenia raka piersi."
- dr hab. n. med. Ewa Kaznowska
13:50 - 14:10

„Morfologiczne i immunohistochemiczne cechy podścieliska guza w szacowaniu ryzyka progresji u..chorych na raka piersi” -
dr hab. n. med. Joanna Niemiec, prof. UR
14:10 - 14:25
przerwa kawowa
 
14:25 - 14:40
„Kwalifikacja do leczenia inhibitorami CDK4/6 w kontekście programu lekowego B9” 
- dr n. med. Michał Jarząb
  ( sponsor wykładu firma Pfizer)
14:40 - 14:55

„Praktyczne aspekty terapii inhibitorami CDK4/6”
- dr n. med. Joanna Streb  
  (Sponsor wykładu Firma Novartis)
14:55 - 15:20
„Leczenie chirurgiczne raka piersi”
-
prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki
15:20 - 15:35
przerwa kawowa
 
15:35 - 15:55 „Chirurgia plastyczna w zespole Breast Unit- znane problemy, nowe możliwości ”
- dr n. med. Piotr Drozdowski, FEBOPRAS, specjalista chirurgii plastycznej
15:55 - 16:15

„Leczenie HER2+ raka piersi - teraźniejszość i przyszłość”
- prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski
16:15 - 16:35
„Brachyterapia w leczeniu raka piersi”
- dr n. med. Jarosław Łyczek
16:35 - 16:50
przerwa kawowa
 
16:50 - 17:10 „Radioterapia w leczeniu raka piersi”
- lek. med. Aleksander Bożek
17:10 - 17:30
„Rehabilitacja kobiet po leczeniu raka piersi”
- dr n. o zdrowiu Monika Myćka

 
17:30 - 17:45 dyskusja, zakończenie konferencji

 19.00 kolacja

W trakcie konferencji odbywać się będzie sesja plakatowa dotycząca diagnostyki i leczenia raka piersi.
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie stanowisk do godz. 9.00.
Zgłoszenie udziału w sesji plakatowej w zakładce "Rejestracja"


- Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

- Udział w Konferencji jest bezpłatny.
- Noclegi we własnym zakresie (hotel AltaI i Alta II - tel. 13 43 40 166)


Rejestracja uczestników konferencji od 2 marca 2020r. do 15 kwietnia 2020r.