Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18,  pawilon A, kondygnacja 1

Kontakt
Mail:
Telefony:

Sekretariat

13 43 09 634

Rejestracja Pacjentów i Archiwum

13 43 09 644

Pokój Techników

13 43 09 636

Dyżurka Lekarska

13 43 09 645

Kierownik techników

13 43 09 917

Gabinet USG

13 43 09 633

Pracownia Tomografii Komputerowej

13 43 09 591

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

13 43 07 901

Pracownia Profilaktyki Mammograficznej Raka Sutka

13 43 07 709


Personel:

Kierownik Zakładu:
Lek. Adam Adamowicz

Lekarze radiolodzy:
Dr n. med. Paweł de Abgaro Zachariasiewicz
Lek. Rafał Węgrzyn
Lek. Tomasz Karamon
Lek. Józef Gancarz
Lek. Tomasz Hejnar

Lek. Aldona Pitera - młodszy asystent
Lekarze rezydenci:
Lek. Mateusz Szczepaniak
Lek. Aleksander Najbar

mgr inż. Monika Muszyńska - młodszy asystent, fizyk


Kierownik techników:
St. Technik Bożena Fudali

Inspektor Ochrony Radiologicznej:
St. Technik Wacław Zgłobicki

W skład Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wchodzą :
- pracownia rezonansu magnetycznego  ( wzór skierowania do Pracowni MR )
- pracownia tomografii komputerowej   
- dwie pracownie diagnostyczne do badań klasycznych
- pracownia mammograficzna               ( wzór skierowania na mammografię )
- pracownia USG,
Zakład dysponuje ponadto aparatami do zdjęć przyłóżkowych i zębowych.

Zakład wykonuje rocznie /2015/ :
- 27520 badań radiologicznych
- 17969 tomografii komputerowych,
- 3967 mammografii,
- 8162 badań USG
- 3424 badań rezonansu magnetycznego


Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia tomografii komputerowej jest wyposażona w nowoczesny 64 - rzędowy tomograf komputerowy tomograf Somatom Definition AS firmy Siemens wraz z dwukomorową strzykawką automatyczną. Tomograf wykonuje pełną gamę badań, w tym badania naczyniowe i planowania do radioterapii.
Pracownia świadczy usługi dla szpitala i poradni specjalistycznych oraz okolicznych szpitali i poradni . W pracowni wykonujemy rocznie ok. 13850 badań.


Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia posiada nowoczesny rezonans magnetyczny Signa HDxt firmy General Electric o polu 1,5T.

Aparat dedykowany jest w pierwszym rzędzie do skomplikowanych badań onkologicznych, tj. jamy brzusznej, miednicy, piersi, gruczołu krokowego oraz pozostałych. Wykonujemy również biopsje narządowe, m. in. piersi pod kontrolą aparatu.

Pracownie diagnostyczne do badań RTG
Pracownie wyposażone są w 2 aparaty do badań ogólnodiagnostycznych :
•    1/ Symphony / Villa Sistemi Medicali/ z torem wizyjnym i systemem radiografii cyfrowej,
•    2/ Bucky Diagnost / Philips/
 
 

Pracownia mammograficzna

Pracownia mammograficzna posiada aparat "LORAD IV" z przystawką stereotaktyczną do biopsji piersi. Oprócz typowych badań mammograficznych wykonuje się zdjęcia celowane  powiększone oraz znakowanie niepalpacyjnych zmian w sutku igłami Kopansa (kotwiczkami). W ramach tych badań współpracujemy z oddziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym.
Od 1.01.2007 roku czynna jest Poradnia Profilaktyki Raka Sutka koordynująca pracę skryningu mammografii, pogłębionej Diagnostyki i Poradni Genetycznej.

 


Pracownia USG

Pracownia ultrasonografii posiada aparat "Toshiba Aplio XG", na którym wykonuje się badania: jam ciała, sutków, narządów miąższowych, przepływy naczyniowe. Aparat wyposażony jest w głowice umożliwiające również badania przezciemiączkowe oraz echokardiologiczne. Pod kontrolą USG wykonywane są biopsje cienkoigłowe .