Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18,  pawilon A, kondygnacja 1

Kontakt
Mail:
Telefony:

Sekretariat 13 43 09 634
Rejestracja Pacjentów i Archiwum 13 43 09 644
Pokój Techników 13 43 09 636
Dyżurka Lekarska 13 43 09 645
Kierownik techników 13 43 09 917
Gabinet USG 13 43 09 633
Pracownia Tomografii Komputerowej 13 43 09 591
Pracownia Rezonansu Magnetycznego 13 43 07 901
Pracownia Profilaktyki Mammograficznej Raka Sutka 13 43 07 709


Personel:

Kierownik Zakładu:
Lek. Adam Adamowicz

Lekarze radiolodzy:
Dr n. med. Paweł de Abgaro Zachariasiewicz
Lek. Rafał Węgrzyn
Lek. Tomasz Karamon
Lek. Józef Gancarz
Lek. Tomasz Hejnar
Lek. Mateusz Szczepaniak
Lek. Aleksander Najbar

Lekarze rezydenci:
Lek. Aldona Pitera - młodszy asystent


mgr inż. Monika Muszyńska - młodszy asystent, fizyk


Kierownik techników:
St. Technik Bożena Fudali


Wacław Zgłobicki
starszy technik elektroradiologii
Inspektor  Ochrony Radiologicznej,

                             
Wykonuje badania z zakresu radiologii ogólnej i tomografii,
pełni nadzór nad dokumentacja dotyczącą ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, szkoleniami pracowników przyjmowanych do pracy, ewidencją dawek otrzymanych przez pracowników i oceną narażenia.


Stanowimy doświadczony zespół w trudnej dziedzinie radoilogii onkologicznej. Konsultujemy, na życzenie klinicystów, badania diagnostyczne wykonywane w innych pracowniach.
Uczestniczymy w badaniach klinicznych prowadzonych w tutejszym Ośrodku Onkologicznym.
Posiadamy wykładowców na skalę ogólnopolską /dr.Józef Gancarz/ i młodych specjalistów mogących się legitymować zdanym europejskim egzaminem z radiologii i diagnostyli obrazowej /EDIR/, równoznacznym z tutejszym egzaminem specjalizacyjnym /dr Aleksander Najbar/.

 

W skład Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wchodzą :
- pracownia rezonansu magnetycznego  ( wzór skierowania do Pracowni MR )
- pracownia tomografii komputerowej   wzór skierowania do Pracowni TK )
- dwie pracownie diagnostyczne do badań klasycznych
- pracownia mammograficzna             
- pracownia USG,
Zakład dysponuje ponadto aparatami do zdjęć przyłóżkowych i zębowych.

Zakład wykonuje rocznie /2015/ :
- 27520 badań radiologicznych
- 17969 tomografii komputerowych,
- 3967 mammografii,
- 8162 badań USG
- 3424 badań rezonansu magnetycznego


Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia tomografii komputerowej jest wyposażona w nowoczesny 64 - rzędowy tomograf komputerowy tomograf Somatom Definition AS firmy Siemens wraz z dwukomorową strzykawką automatyczną. Tomograf wykonuje pełną gamę badań, w tym badania naczyniowe i planowania do radioterapii.
Pracownia świadczy usługi dla szpitala i poradni specjalistycznych oraz okolicznych szpitali i poradni . W pracowni wykonujemy rocznie ok. 13850 badań.


Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia posiada nowoczesny rezonans magnetyczny Signa HDxt firmy General Electric o polu 1,5T.

Aparat dedykowany jest w pierwszym rzędzie do skomplikowanych badań onkologicznych, tj. jamy brzusznej, miednicy, piersi, gruczołu krokowego oraz pozostałych. Wykonujemy również biopsje narządowe, m. in. piersi pod kontrolą aparatu.

Pracownie diagnostyczne do badań RTG
Pracownie wyposażone są w 2 aparaty do badań ogólnodiagnostycznych :
•    1/ Symphony / Villa Sistemi Medicali/ z torem wizyjnym i systemem radiografii cyfrowej,
•    2/ Bucky Diagnost / Philips/
 
 

Pracownia mammograficzna

Pracownia mammograficzna posiada aparat "LORAD IV" z przystawką stereotaktyczną do biopsji piersi. Oprócz typowych badań mammograficznych wykonuje się zdjęcia celowane  powiększone oraz znakowanie niepalpacyjnych zmian w sutku igłami Kopansa (kotwiczkami). W ramach tych badań współpracujemy z oddziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym.
Od 1.01.2007 roku czynna jest Poradnia Profilaktyki Raka Sutka koordynująca pracę skryningu mammografii, pogłębionej Diagnostyki i Poradni Genetycznej.

 
Pracownia USG

Pracownia ultrasonografii posiada aparat "Toshiba Aplio XG", na którym wykonuje się badania: jam ciała, sutków, narządów miąższowych, przepływy naczyniowe. Aparat wyposażony jest w głowice umożliwiające również badania przezciemiączkowe oraz echokardiologiczne. Pod kontrolą USG wykonywane są biopsje cienkoigłowe .