Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

tel. (0..13) 43 09 571

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej jest samodzielną jednostką szpitalną połączoną z Bankiem Krwi. Do jej zadań należy zapewnienie przez całą dobę ciągłoœci badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej (oznaczania grup krwi, próby zgodnoœci przed przetoczeniem krwi, badania w konfliktach matczyno-płodnych, profilaktyka konfliktu Rh). W ramach profilaktyki konfliktu Rh prowadzimy dystrybucją immunoglobuliny anty-Rh (D),zabezpieczającej kobiety Rh ujemne przed wytworzeniem przeciwciał anty-Rh (D).

W czasie pełnionych dyżurów pracownicy sprowadzają krew dla potrzeb szpitala i wykonują badania dla pacjentów.

8-osobowy zespół pracowników podlega okresowym weryfikacjom przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, które sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownią.

 

Bank Krwi

tel. (0..13) 43 09 541

Bank Krwi jest jednostką szpitalna, mającą za zadanie zabezpieczanie oddziałów szpitalnych w krew i preparaty krwiopochodne. Jego działalnoœść polega na:

 

  • składowaniu zamówień na krew i preparaty krwiopochodne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub jego najbliższym Oddziale Terenowym wg zapotrzebowań napływających z oddziałów szpitale,
  • odbiorze przesłanych preparatów krwiopochodnych,
  • właściwym przechowywaniu zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych,
  • wydawaniu krwi do oddziałów szpitalnych,
  • racjonalnym gospodarowaniu krwią,
  • prowadzeniem dokumentacji przychodu i rozchodu krwi oraz jej preparatów.


Nadzór merytoryczny nad Bankiem Krwi sprawuje RCKiK Rzeszów.