Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Lokalizacja:
Mieści się na I piętrze pawilonu „K”.
 
Opis:
Przeprowadza badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Do jej zadań należy:

 

 • oznaczanie grup krwi
 • oznaczanie fenotypu układu Rh i antygenu K z układu Kell
 • próba zgodności serologicznej między dawcą a biorcą
 • przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych
 • diagnostyka konfliktów matczyno-płodowych
 • kwalifikacja do podania Gamma-globuliny anty-D
 
Personel:
Kierownik:              mgr Krystyna Chrobak, diagnosta laboratoryjny
Z-ca kierownika:     mgr Paweł Wesecki, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 
Asystenci:
mgr Elżbieta Jatczyszyn, diagnosta laboratoryjny
mgr Marta Froń, diagnosta laboratoryjny
 
Technicy:
Elżbieta Iwanicka, technik analityki medycznej
Elżbieta Kic, technik analityki medycznej
Urszula Stańko, technik analityki medycznej
Grażyna Rajchel, technik analityki medycznej
Marta Nogaj, technik analityki medycznej
Iwona Śnieżek, technik analityki medycznej
 
 
Kontakt:
email: serologia@szpital-brzozow.pl
 
Telefony
Kierownik    13 43 09 571
Pracownia    13 43 09 571

 

Bank Krwi
 
Lokalizacja:
Mieści się na I piętrze pawilonu „K”.
 
Opis:
Zabezpiecza oddziały w krew i jej składniki. Jego działalność polega na:

 • składaniu zamówień na krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zgodnie z zamówieniami napływającymi z oddziałów szpitalnych
 • przechowywaniu krwi i jej składników
 • wydawaniu krwi do oddziałów szpitalnych
 • racjonalnym gospodarowaniu krwią i jej składnikami
 • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów krwi i jej składników
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych dotyczących zużycia krwi i jej składników i przekazywanie ich do RCKiK Rzeszów
 
Personel:
Kierownik:      lek.Dariusz Kumorek specjalista chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej
 
Pielęgiarka:   st.piel.Bożena Chęć
 
 
Kontakt:
email: bankkrwi@szpital-brzozow.pl
 
Telefony
Kierownik    13 43 09 967
Bank krwi    13 43 09 541