GASTROSKOPIA


W dniu poprzedzającym badanie lekkostrawna kolacja najpóźniej do 18.OO, w dniu badania na czczo. Osoby zażywające leki przeciwnadciśnieniowe i kardiologiczne proszone są o zażycie leków i popicie niewielką ilością wody.