Laboratorium Mikrobiologiczne

LOKALIZACJA: 36-200 Brzozów, ul ks. Bielawskiego 18, pawilon A (parter)

GODZINY OBSŁUGI PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH:

Materiały do badań przyjmowane są w dni robocze w godzinach 7.30- 11.30
Wydawanie wyników w dni robocze w godzinach 12.00-14.30


KONTAKT
Rejestracja nr. telefonu 13 407 950 email : mikrobiologia_sek@szpital-brzozow.pl
Pracownie bakteriologii i immunoserologii infekcyjnej nr. Telefonu 13 4307951
Kierownik nr. telefonu/fax 13 43 07953 email: mikrobiologia@szpital-brzozow.pl 


ZAKRES BADAŃ

W Zakładzie Mikrobiologii wykonywane są badania z zakresu chorób infekcyjnych pobranych z różnych materiałów od pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych na zlecenie lekarza lub życzenie pacjenta.

Laboratorium świadczy szeroki zakres badań opartych o klasyczne techniki hodowlane oraz konwencjonalne i w pełni zautomatyzowane metody identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. W diagnostyce mikrobiologicznej wykorzystywane są metody mikroskopii fluorescencyjnej i kontrastowo- fazowej, metody immunochromatograficzne, immunoblotingu oraz immunochemiluminescencyjne.

Badania obejmują:
- diagnostykę w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów ( Pneumocystis jiroveci, grzyby drożdżopodobne , dermatofity i pleśnie ) oraz pasożytów ( Demodex spp. )
- wykrywanie przeciwciał i/ lub antygenów wirusów grypy, paragrypy, RSV, różyczki, cytomegalii, EBV, żółtaczki typu A, B, C, HIV, rotawirusów, adenowirusów, norowirusów, Toxoplasma gondii i Borrelia spp.,
- ocenę skuteczności procesów sterylizacji,
- nadzór nad mikrobiologicznym stanem środowiska szpitalnego ,
Celem poszerzenia zakresu i dostępności badań , w ramach umowy szpitala z podwykonawcami, pośredniczymy w przekazywaniu próbek pacjentów do innych ośrodków diagnostycznych w kraju .


KONTROLA JAKOŚCI
Nadzór nad wysoką jakością badań realizowany jest przez stałe wdrażanie aktualnych zaleceń ośrodków referencyjnych, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę prowadzoną przez ośrodki krajowe i zagraniczne:
- Polmicro – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Polska
- Labquality - Finlandia
- eMedicinimage – Francja
 
PERSONEL
kierownik mgr Ryszard Prosiecki – specjalista mikrobiolog medyczny
z-ca kierownika mgr Joanna Dracz –specjalista mikrobiolog medyczny
mgr Kamil Jaworek – diagnosta laboratoryjny
mgr Michalina Jaworska – diagnosta laboratoryjny
mgr Magda Rymar – diagnosta laboratoryjny
mgr Magdalena Węgrzyn – diagnosta laboratoryjny
Jolanta Niemiec – starszy technik analityki medycznej