Biała Sobota

Onkologiczna biała sobota - czyli dzień dla zdrowia

w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie  POO

06.02.2016r

szczegóły

Biała Sobota w Szpitalu POO w Brzozowie

Relacja z "Białej Soboty" (plik w formacie - mp4, flv, avi)

kier. Jolanta Sawicka

Biała Sobota 2015-05-27

Relacja z "Białej Soboty" (plik w formacie - mov,mp4, flv, wmv, avi)

dr Jaroslaw Lyczek

Biała Sobota - 7.02.2015

OGŁOSZENIE

Otwarcie PET

 

 

Zakładu Medycyny Nuklearnej z nowoczesnym aparatem

( PET i scyntygrafem)

O szpitalu naj

Dni Onkologii Luty 2014

Informacja dotycząca obchodów Dnia Otwartych Drzwi w onkologii
1 luty 2014  
 
PEN P1070444 logo tvp rzeszow PET P1070463

Brzozów 01.02.2014

 

 

                     W sobotę 1 lutego 2014 w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem  w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi.

            W związku z powyższym lekarze zatrudnieni w pionie onkologicznym udzielali porad z zakresu chirurgii onkologicznej ( lek. Mariusz Wesecki ), ortopedii onkologicznej (lek. Dariusz Materna), radioterapii onkologicznej (lek. Bogusława Buczek-Orzechowska), hematologii onkologicznej ( lek. Jacek Krzanowski).

            Pacjenci korzystali z możliwości wykonania badań diagnostycznych: laboratoryjnych i obrazowych ( mammografia, usg ). Wykład na temat profilaktyki nowotworowej wygłoszony został przez przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego ds. profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy w Rzeszowie. Obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem zainteresowała się również młodzież, licealiści z Sanoka i Strzyżowa– wolontariusze akcji: „Mam haka na raka”.

            Do zwiedzania udostępniono nowo tworzony Zakład Medycyny Nuklearnej, m.in. zaprezentowano pierwszy na Podkarpaciu aparat PET czyli pozytonowy emisyjny tomograf. Zainstalowanie nowoczesnej aparatury ( PET i scyntygraf ) pozwoli na wykonywanie specjalistycznych badań na miejscu w Brzozowie. Obecnie w tak wysokiej klasy sprzęt wyposażone są kliniki, najbliżej w Krakowie i Kielcach.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Rys historyczny

Inicjatorem budowy Domu Zdrowia – pó?niejszego szpitala w Brzozowie by? Ks. Józef Bielawski. 7 lutego 1938 r. na walnym zebraniu oddzia?u PCK w Brzozowie podj?to decyzj? o budowie szpitala licz?cego 50 ?ó?ek. Plan przewidywa? funkcjonowanie 3 oddzia?ów: Chirurgicznego, Wewn?trznego, i Po?o?niczo - Ginekologicznego, z pokojem dla noworodków sal? operacyjn?, porodow?, pokojem dla lekarza i piel?gniarki. Powy?szy plan uzyska? akceptacj? Zarz?du Okr?gu PCK-a w Przemy?lu oraz na wniosek Starostwa w Brzozowie zosta? zatwierdzony przez Urz?d Wojewódzki we Lwowie.