Zasady przyjęć planowych w dobie epidemii COVID-19


Szanowni Państwo!
 
W związku z dużą ilością zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce, wprowadzamy nowe zasady przyjęć planowych do szpitala.
Każdy pacjent zgłaszający się do przyjęcia planowego będzie przed przyjęciem poddany bezpłatnemu szybkiemu badaniu w kierunku COVID-19 z wykorzystaniem testu antygenowego.
W związku z tym, zmianie ulegają godziny przyjęć planowych do szpitala.

Przyjęcia planowe będą się odbywać:
 • od poniedziałku do piątku - w godzinach 08:00 - 11:00
 • soboty - brak
 • niedziele - w godzinach 08:00 - 10:00
Pacjenci zgłaszający się do szpitala poza wyznaczonymi godzinami będą proszeni o stawienie się do przyjęcia w wyznaczonych godzinach następnego dnia roboczego.

Zasada ta nie dotyczy dzieci oraz pacjentów posiadających aktualny ujemny wynik testu na COVID-19 nie starszy niż 48 godzin.

Powyższe godziny przyjęć dotyczą następujących Oddziałów Szpitala:
 • Oddział Chirurgii Ogólnej, 
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej, 
 • Oddział Radioterapii, 
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, 
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, 
 • Oddział Kardiologiczny, 
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej,
 • Oddział Ortopedii Onkologicznej,
 • Oddział Medycyny Paliatywnej - wymagany wynik ujemny testu RT-PCR nie starszy niż 6 dni (na podstawie odrębnych przepisów).
 • Pracownia Endoskopii
Badania te dotyczą pacjentów zgłszających się do przyjęcia na Oddziały Szpitala.

Pacjenci Onkologiczni - (Onkologia Kliniczna - chemioterapia i Hematologia Onkologiczna) - zgłaszają się do budynku H, gdzie będą wykonywane testy antygenowe w gdzinach 8:00 - 10:00.
 
POWYŻSZE ZASDY NIE DOTYCZĄ PACJENTÓW PORADNI (ZA WYJĄTKIEM PORADNI CHEMIOTERAPII I HEMATOLOGII).
Pacjenci zgłaszający się do poradnii specjalistycznych nie będą poddawani badaniu przesiewowemu - prosimy o stawianie się zgodnie z wyznaczoną godziną.

 

Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa z wykorzystaniem maseczki!