Przesyłka od Serca

akcja Stowarzyszenia Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS 
piękna inicjatywa skierowana do pacjentek onkologicznych w dniu 8 marca. Dziękujemy!GALERIA ZDJĘĆ