PODZIĘKOWANIEW tym trudnym czasie, w jakim przyszło nam funkcjonować, okazywane wsparcie jest wyrazem nie tylko solidaryzowania się ale również realnej pomocy. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” (Jan Paweł II)
 
 
Przez ostatnie tygodnie zmagamy się z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa COVID-19, ale w tych zmaganiach nie jesteśmy sami. Trwają akcje związane z pozyskaniem dla Szpitala wsparcia, zarówno w formie finansowej jaki i rzeczowej. Instytucjom, Firmom, Fundacjom i Osobom prywatnym, które włączyły się w organizowanie pomocy składamy serdeczne podziękowanie i wyrażamy słowa wdzięczności.
 
***
 
25 maj 2020r.

Szanowni Państwo!

Jesteśmy pozytywnie i mocno zbudowani Państwa zainteresowaniem i realną pomocą.  Darczyńców przybywa, nie mniej potrzeby wciąż są duże, dlatego w dalszym ciągu  prosimy o   pomoc dla Szpitala. Jesteśmy bardzo  wdzięczni za każdą formę wsparcia, zarówno  rzeczową jak i finansową,  nie tylko w ramach zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, choć na chwilę obecną priorytetem jest bezpieczeństwo pacjentów i personelu.  W dalszym ciągu najbardziej potrzebnymi i najważniejszymi  w tym okresie działalności szpitala  są środki ochrony: maseczki, maski FFP2 i FFP3, kombinezony, fartuchy 1x użytku, płyny dezynfekcyjne.Wszystkim Państwu, którzy są z nami, pomagają przetrwać ten wyjątkowo trudny czas, składamy serdeczne podziękowanie i wyrażamy ogromną wdzięczność.

Dziękujemy Dowódcy i Żołnierzom 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie za wsparcie naszych służb medycznychjest to dla nas nieoceniona pomoc.
 

Otrzymana pomoc :

Wsparcia finansowego na zakup środków ochrony dla personelu i na zakup sprzętu medycznego udzielili parlamentarzyści:
       - Pan Bogdan Rzońca- Europoseł
       - Pan Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP 
 
1. Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej      Funduszu Sprawiedliwości
 
- 149.110,00 zł  na zakup urządzenia do dekontaminacji i dezynfekcji wraz z wyposażeniem oraz
100.000,00 zł  na zakup  środków ochrony osobistej
przy wsparciu Pana Piotra Uruskiego - Posła na Sejm RP i  Pana Jacka Adamskiego – Wicestarosty Brzozowskiego 
 
2. Ministerstwo Zdrowia Warszawa
        Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa
- maseczka trójwarstwowamedyczna – 12.500
- okulary medyczne – 500 szt.
- półmaska 3M Aura FFP2 – 500 szt
- środek do dezynfekcji rąk(5l) – 170 szt
- środek do dezynfekcji powierzchni( 5l)- 20 szt.
- środek do dezynfekcji rąk i powierzchni(5l) – 200 szt
- kombinezon ochronny KGHM– 100 szt.
- kombinezon - 600 szt.
- rękawice nitrylowe – 2000 szt.
- przyłbica ochronna – 40 szt.
 
       Składnica Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach
        - maska trójwarstwowa –  20.000 szt.
 
       Składnica Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie
        - środek do dezynfekcji  powierzchni w op 5 l – 10 op.
        - środek do dezynfekcji   rąk w op. 5 l – 20 op.

      Centralna Baza  Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych  w Porębach k/Zduńskiej Woli
         - zestawy detekcyjne -  9 szt


​​​​3.   Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej w Rzeszowie
- kombinezon ochronny – 400 szt. + 60 szt.
- maseczka chirurgiczna – 11 000 szt. + 1000 szt
- maseczka P-2 – 20 szt.
- rękawice ochronne - 1000 szt.
- osłona foliowa na buty – 380 szt.
- przyłbice ochronne – 140 szt.
- płyn do dezynfekcji rąk(5 l) – 120 szt.
- płyn do dezynfekcji powierzchni (5 l) – 20 szt.
- woda (1,5l) - 300 szt.

4.   PZU Pomoc Spółka Akcyjna Warszawa   – nieodpłatne użyczenie samochodu marki SKODA  do wykorzystania w działaniach na rzecz zwalczania i rozprzestrzeniania się koronawirusa (przewóz próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego) (Inicjatywa Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie).

5.  Starostwo Powiatowe w Brzozowie - Zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia Szpitala przez Pana Starostę i Wicestarostę Brzozowskiego.
       Przekazano -200 szt. maseczek chirurgicznych
                        - 40 szt. przyłbic ochronnych.
       Pan Wiesław Marchel- Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala - inicjator szycia maseczek przez   
       Centrum Integracji Społecznej – Orzechówka  - uszyto i przekazano - 950 maseczek 

6.    Nowy Styl Sp. z o.o. Krosno
       - 100 krzeseł, 10 stołów, 4 fotele
       Organizacja namiotów przed wejściami do szpitala z miejscami dla pacjentów oczekujących do przyjęcia.
 
 7.    Firma GUMOTIV Mielec Paweł Róg      
- 360 szt. okularów ochronnych

 8.    Fundacja „Razem dla Krosna” - koordynator akcji Pani Barbara Maksym
         - ozonator do karetki - Firma EBA
         - przyłbice – 80 szt.
 
 9.  Fundacja Carita Wiesławy Adamiec w Kowarach
         
- maseczki chirurgiczne – 600 szt.
- maski FFP2 – 50 szt.
- kombinezony – 12 szt.
- przyłbice- 10 sz
t.
 
 10. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA
- maseczki chirurgiczne – 600 szt.
- maski FFP2 – 50 szt.
- kombinezony – 12 szt.
- przyłbice- 10 szt.
 
11.  Stowarzyszenie „RAZEM ZMIENIAJMY JASŁO” działające na zlecenie  darczyńców: Dorota Woźniak, Marian Jakoniuk, Elżbieta Grabowska, Piotr Hals, Jolanta Kapała, Konrad  Niepokój,  Marcin Niepokój, Janusz Przetacznik, Kazimierz Wójtowicz, Małgorzata Zagórska, Antoni Zwierzyński, Dariusz Frydrych, Bożena Macek-Lubaś, Ewa Wawro, Krzysztof Buba, Jan  Urban, Franciszek Miśkowicz.


       -  85 kompletów odzieży ochronnej
 
12.  Stowarzyszenie „Przestrzeń Twórcza” w Brzozowie
           
Pani Aneta Masłyk i Pani Magdalena Korona
        - inicjowanie akcji szycia maseczek – organizacja
        - inicjowanie zbiórki na zakup respiratora https://zrzutka.pl/yy5fyv
 
13.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie – Pani Ewa Toczek
- maseczki szyte – 750 szt.

14.  Fundacja Siepomaga
- rękawiczki – 1000 par
- czepki – 500 szt.
- ochraniacze na buty – 500szt
- kombinezony – 150 szt.
- przyłbice – 100 szt.
- maski FFP2 - 2000 szt.
 
15.  Fundacja WOŚP Warszawa
 - przyłbice – 75 szt.
 - maseczki chirurgiczne – 4.000 szt.
 
16.  PWSZ w Krośnie
- przyłbice – 100 szt.
- maseczki – 100 szt.
 
17.  Pracownia Reklamy „STYL” Mariusz Kusiak
 - przyłbice ochronne – 200 szt.
 
18.  Adamed Pharma S.A.
         
- antybakteryjny żel do rąk – 5 szt
       
 - przyłbice ochronne – 5 szt.

19.  MSD
       - przyłbice – 300 szt.

20.  Roche  Polska
- przyłbice
- rękawiczki
- środki dezynfekcyjne
 
21.   „ALTA-Sieć Handlowa” sp. z o.o. Brzozów
        - osłona głowy i twarzy – 1000 szt.
 
22.  TAKEDA Pharma Sp. Z o.o. Warszawa
- maseczki ochronne z włókniny – 1000 szt.
- maski ochronne FFP2 – 40 szt.
- maski ochronne FFP3 – 15 szt.
- przyłbice ochronne – 30 szt.
- płyn do dezynfekcji rąk 5 l – 5 szt

23.  OSP Grabownica Starzeńska
        - maseczki chirurgiczne – 200 szt
 
24.  Przeds. Wielobranżowe „EL-MLEK” Elżbieta Krysiak Strachocina
        - mleko 2% 0.2 l - 658 szt.
       Firma Handlowo-Usługowa  AKSAN  Adrian  Krysiak Strachocina
        - jabłka – 18640 g
 
25.  Urząd Gminy Dydnia

       Patronat Wójta Gminy Pani Alicji Pocałuń
         - maseczki szyte - 1100 szt.

26.  Urząd Gminy Haczów 
 maseczki szyte – 1100 szt.
 Inicjatywa Mieszkańców Gminy Haczów pod patronatem Wójta Gminy.
 
 27Urząd Gminy Jedlicze – Koło Gospodyń Wiejskich Długie
        
Pod patronatem  Pani Jolanty Urbanik - Burmistrz Gminy Jedlicze
- maseczki szyte – 200 szt.
- płyn do dezynfekcji (5l) – 6 szt.
- owoce (banany, jabłka)
 
28.  WODY KARPACKIE Sp. z o.o.
        - woda mineralna „JAVA” – 504 szt.
 
29Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Rzeszów
       - maseczki chirurgiczne – 10.000 szt.
 
30.  Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z.o.o. Piaseczno
       
- kremy ochronne – 132 szt.
      - balsamy – 300 szt.
 
31.  DrukarzeDlaSzpitali  Warszawa 
      - przyłbice wykonane z elementów drukowanych w technologii druku 3D- 328 szt.
 
 32. Bell Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska Józefów 
      - osłony do twarzy - 500 szt.
 
 33. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Krosno​
      - darowizna finansowa na zakup środków ochrony indywidualnej dla pielęgniarek i  położnych w kwocie                    – 10.000 zł.
 
 34. LPP SA Gdańsk
       - maseczki ochronne – 4000 szt.
 
 35. OTCF S.A. Wieliczka - (właściciel marki 4F)
      - maski medyczne z włókniny – 15.000 szt.
 
 36. Vivio -cosdlazdrowia.pl 
     - środki pielęgnacyjne: 112 szt. (kremy do rąk, żele aloesowe, mydło antybakteryjne, płyn do dezynfekcji) 
       
 37. Oriflame Brzozów 
       Środki pielęgnacyjne: mydło, balsamy, żele pod prysznic, szampony, kremy do rąk, maseczki – 39 szt.
 
38.  Pani Krystyna Ryba z Brzozowa
       - uszyła  i przekazała  – 950 szt. maseczek

39.  Pani Krystyna Hadam – Punkt Krawiecki Brzozów
       - uszyła z materiałów zakupionych przez szpital - 120 maseczek
 
40.  Siostry Służebniczki NMP
       - maseczki szyte- 350 szt.
 
41Wspólna inicjatywa:  Radnej Powiatu Krosno - Pani Józefy Winnickiej Sawczuk, 
Grupy "Fajne Babeczki Szyją Maseczki" reperezentowanej przez Panie: Śnieżkę Szafarz i Annę Aszklar  oraz Funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz podopiecznych Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga,  reprezentowanych przez Z-cę Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Jana Sudryk i koordynatora akcji kpt Marka Jakubus. 
         
           - maseczki szyte - 950 szt.
           - 2000 zł - w ramach zbórki własnej Funckcjonariuszy Służby Więziennej

42.  Fundacja Lekarze Lekarzom
       - maski FFP  - 180 szt.
       - kombinezony - 100 szt.
       - gogle - 40 szt.
       - przyłbice - 40 szt.
          dystrybucja środków ochrony za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

43.  PPHU OMEGA Ireneusz Ziobro Krosno
        - maseczki bawełniane - 760 szt.

44.  Fundacja ORLEN 
       -  24.000, 00 zł na zakup wirówki do Laboratorium Molekularnego 
          przy wsparciu  Pana Piotra Babinetza Posła na Sejm RP 
          za pośrednictwem Fundacji Promocji Zdrowia 

45. PZU Życie SA -  dofinansowanie zakupu kardiomonitora - 10.000,00 zł

46.  Pfizer  Polska Sp. z o.o. Warszawa
        - maski ochronne FFP2 - 150 szt.

47. AL-MAR Krosno Sp.z o.o.
       - kserokopiarka 

48. Gminny Zarząd OSP Nozdrzec - użyczenie namiotów

49. POLIKAT S.A. Brzozów
      - maseczki szyte - 1200 szt.   
 
50. BLUU TEXTILE SERVICE Wioleta Kuraś, Nowy Targ
      - maski ochronne - 2980 szt.
      - maski ochronne - 1779 szt.

51.  Swixx Biophrma Sp. z o.o. Warszawa
      - darowniza 10.000,00 na zakup masek FFP2/FFP3

52. DT Tomasz Tarczoń, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Zabieńska 2B, za pośrednictwem  Domu                Pomocy Społecznej " Światło Nadziei" w Sanoku
      - darowizna produktów spożywczych - m.in. warzywa, owoce, nabiał - za łączna kwotę   3.400,06 zł 
      
       
 
 GALERIA ZDJĘĆ