Nowy sprzęt dla radioterapii

Podpisanie umowy na zakup  sprzętu w ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w zakresie zakupu stacji planowania leczenia”
 
 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/nowe-mammografy-i-wyposazenie-zakladow-radioterapii-dla-20-placowek-medycznych-z-calej-polski