Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii

 
Dr Marek Styczkiewicz został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii
 
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart   20.08.2018r. wręczyła Panu dr. n. med. Markowi Styczkiewiczowi powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii na pięcioletnia kadencję.  Dr n. med. Marek Styczkiewicz od 2014 roku jest ordynatorem Oddziału Kardiologicznego naszego szpitala.
Konsultant w ramach pełnienia swojej funkcji wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa podkarpackiego. 
Gratulujemy !
 


inne źródło
https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/powolanie-konsultanta-wojewodzkiego-w-dziedzinie-kardiologii/