Brzozowska chirurgia kręgosłupa w gronie najlepszych w Polsce


„Polska ortopedia znalazła się wśród dziedzin, które w ciągu ostatnich  lat najbardziej korzystają z rozwoju nowych technologii. A polscy lekarze ortopedzi należą do europejskiej czołówki.
Tygodnik „Wprost” przedstawił kolejną część tegorocznego rankingu szpitali… gdzie najlepiej leczyć się z chorób ortopedycznych? „
Brzozowska ortopedia znalazła się na ósmym miejscu w zakresie chirurgii kręgosłupa.
Oddziałem Ortopedii Onkologicznej brzozowskiego szpitala kieruje dr n. med. Grzegorz Guzik.