31-12-2020 r. BADANIA PRYWATNE ODPŁATNE DO GODZ. 9:00


W dniu 31.12.2020 badania prywatne odpłatyne
wykonujemy wyłącznie do godz. 9:00